prijsverhoging

Ondernemer heeft tariefsverhoging voor oudercommissie voldoende onderbouwd.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de vraag of de ondernemer de oudercommissie voldoende informatie heeft gegeven en de informatie voldoende heeft onderbouwd waarom hij is afgeweken van het advies van de oudercommissie met betrekking tot de tariefsverhoging van 11,4% met ingang van 1 januari 2023. De oudercommissie heeft een negatief advies uitgebracht […]

Lees verder

Geschil over technische correctie. Ondernemer had voorgenomen correctie voor advies aan oudercommissie moeten voorleggen.

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer wenst een technische correctie van de contracturen kinderopvang in te voeren zonder eerst advies aan de oudercommissie te vragen. Dit vindt de ondernemer niet nodig omdat deze correctie niet zou vallen onder de in artikel 1.60 Wet Kinderopvang genoemde onderwerpen op grond waarvan de ondernemer de oudercommissie in […]

Lees verder

Niet gebleken dat oudercommissie niet over benodigde informatie beschikt om redelijkerwijs te kunnen adviseren.

Waar gaat de uitspraak over? Het gaat hier om een technische correctie in de berekening van de contracturen kinderopvang per jaar; de contracturen worden verhoogd en dat valt onder de kosten van de kinderopvang. De oudercommissie dient daarover om advies te worden gevraagd conform artikel 1.60 lid 1 sub f Wet kinderopvang. De ondernemer heeft […]

Lees verder

Globale informatie geven aan oudercommissie is onvoldoende voor onderbouwing ondernemer besluit prijsverhoging

Waar gaat de uitspraak over? De oudercommissie heeft een klacht ingediend over tariefsverhoging en technische correctie van de contracturen door de ondernemer. De algemene lijn van de commissie is dat ondernemer de vrijheid heeft zijn eigen beleid te voeren en te bepalen op welke wijze en met welke besluiten hij zijn doel met zijn onderneming […]

Lees verder

Ondernemer mocht op basis van de overeenkomst prijs voor kinderopvang wijzigen

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over de prijswijziging die de ondernemer heeft doorgevoerd. De consument voert onder meer aan dat er geen wijzigingsbeding in de overeenkomst is opgenomen. De ondernemer voert aan dat de prijswijziging is goedgekeurd door de oudercommissie, vanwege inflatie. Ook schrijft de ondernemer dat prijswijzigingen voorbehouden zijn. De commissie […]

Lees verder