Personeel

Opzegging wegens niet op juiste wijze toepassen protocol

Onderwerp van het geschil De ondernemer heeft het ‘Protocol voor kinderen die opvallen’, dat voor de consument cruciaal was, niet op de juiste wijze heeft toegepast. Daardoor heeft de consument geen vertrouwen meer in de zorgverlening. De consument wil de opzegtermijn van 1 maand niet meer betalen, omdat hij per direct met de opvang is […]

Lees verder

Personeelsbeleid is geen onderdeel van overeenkomst ouder en ondernemer

Onderwerp van het geschil De ondernemer plaatste binnen korte tijd twee pedagogisch medewerkers over naar een andere groep. De ouder vindt dit slecht personeelsbeleid. Het personeelsbeleid valt niet onder de plaatsingsovereenkomst. Het geschil betreft de overplaatsing van twee pedagogische medewerksters door de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder

Geen opzegtermijn vanwege te laat nemen van maatregelen

Onderwerp van het geschil De ondernemer heeft niet snel genoeg maatregelen genomen om een eind te maken aan een ongewenste situatie in verband met onprofessioneel handelen van medewerker. De consument hoeft geen opzegtermijn te betalen. Het geschil betreft de kwaliteit van klachtafhandeling door de ondernemer en de vraag of deze aanleiding geeft tot een onmiddellijke […]

Lees verder