Overig

Partijen zijn een schikking overeengekomen met betrekking tot de BSO-plaatsen van de kinderen van consument.

Waar gaat de uitspraak over? In dit geschil hebben partijen inmiddels overeenstemming bereikt over de wijze van oplossing van het geschil. In een schikking wordt vastgesteld welke dagen er een BSO plaats voor de kinderen van de consument is en/of zal komen. De commissie hoeft de zaak daarom niet meer inhoudelijk te beoordelen. Volledige uitspraak […]

Lees verder

Onterechte ontbinding contract wegens verhuizing basisschool

Waar gaat de uitspraak over? De basisschool van de zoon van consument verhuist tijdelijk naar een andere wijk. Om deze reden heeft de ondernemer de overeenkomst tot voorschoolse opvang met de consument ontbonden. De consument klaagt over onzorgvuldige communicatie aan de kant van de ondernemer. De ondernemer heeft de wijziging van de overeenkomst te laat […]

Lees verder

Opzegging opvangovereenkomst wegens gevaarlijk gedrag

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil heeft betrekking op de vraag of de ondernemer de opvangovereenkomst inzake de zoon van de consument eenzijdig heeft mogen opzeggen. Volgens de ondernemer is er sprake van zwaarwegende redenen die de gedeeltelijke beëindiging/wijziging van de overeenkomst rechtvaardigen. Als reden werd gegeven gevaarlijk gedrag mede omdat de zoon uit […]

Lees verder

Verkeerde informatie over VOG komt ondernemer duur te staan

Onderwerp van het geschil Een ondernemer geeft een echtpaar onjuiste informatie over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Volgens de ondernemer moeten de ouders ook een VOG hebben bij opvang aan huis. Dit blijkt niet wettelijk verplicht te zijn. De ondernemer moet de kosten die gemaakt zijn vanwege het aanvragen van een VOG gedeeltelijk vergoeden. Het […]

Lees verder