overeenkomst

Contractuele boete na opzegging gastoudercontract en gevolgen bij een verkeerd advies BSO-contract

Waar gaat de uitspraak over Wegens een verhuizing beëindigd de consument het contract met de ondernemer. Wanneer zij een nieuw contract sluit, met een andere partij, geldt een boetebeding. De ondernemer legt deze boete op, zonder aannemelijk te maken dat de consument een nieuw contract heeft gesloten. Daarnaast verrekend hij daarmee een door de consument […]

Lees verder

Eenzijdig wijzigen van opvangtijden voor niet-doelgroeppeuters

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer wil per 1 april 2020 de opvangtijden aanpassen. Hierdoor verblijft de zoon van de consument een langere tijd op de opvang, welke uren dus ook worden gefactureerd. De ondernemer stelt dat hij op grond van de algemene voorwaarden de overeenkomst eenzijdig mag wijzigen. Hij stelt dat is voldaan […]

Lees verder

Geen zwaarwegende redenen voor uitbreiden uren kinderopvang

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer wil de uren in het peuterprogramma uitbreiden, van 3,5 naar 4 uur. Daarnaast wil zij het tarief verhogen, zonder een adviesvraag/goedkeuring van de oudercommissie. De ondernemer stelt dit te doen naar wens van de gemeente, op grond van een Besluit. Daarnaast draagt de wijziging bij aan het doel […]

Lees verder

Geen sprake van bedrijfseconomische omstandigheden die eenzijdig wijzigen van algemene voorwaarden rechtvaardigt

Waar gaat de uitspraak over De oudercommissie verzoekt een uitspraak over twee klachten. Allereerst het onjuist hanteren van het adviesrecht door de ondernemer. Daarnaast het onvolledig of te laat informeren van de oudercommissie. De ondernemer verwijst naar de uitgebreide correspondentie die is gevoerd. In die correspondentie heeft de ondernemer gemotiveerd welke (grote) belangen er zijn […]

Lees verder

Geen onredelijke opzegging van overeenkomst wegens zwaarwegende reden

Waar gaat de uitspraak over Niet onredelijk dat ondernemer overeenkomst heeft opgezegd wegens een zwaarwegende reden. gedrag van vader van het kind valt aan te merken als ‘ongewenste omgangsvorm door de ouder, zoals intimidatie, agressie of geweld’ in de zin van de algemene voorwaarden. Toegang tot opvang is terecht geweigerd. Volledige uitspraak Onderwerp van het […]

Lees verder

Bij opzegging plaatsingsovereenkomst recht op terugbetaling van niet opgenomen vakantieverlofuren

Waar gaat de uitspraak over Ondernemer dient te handelen naar letterlijke tekst van huisregels en rekening te houden met belangen van consument. Van ondernemer mag verwacht worden dat hij aan consument had meegedeeld dat zij verrekening via systeem kenbaar had moeten maken. Onaanvaardbaar dat de ondernemer blijft vasthouden aan huisregels. Volledige uitspraak Onderwerp van het […]

Lees verder
  • 27 februari 2020

Bij opzegging plaatsingsovereenkomst recht op terugbetaling van niet opgenomen vakantieverlofuren

Waar gaat de uitspraak over Ondernemer dient te handelen naar letterlijke tekst van huisregels en rekening te houden met belangen van consument. Van ondernemer mag verwacht worden dat hij aan consument had meegedeeld dat zij verrekening via systeem kenbaar had moeten maken. Onaanvaardbaar dat de ondernemer blijft vasthouden aan huisregels. Volledige uitspraak Onderwerp van het […]

Lees verder

Niet gebruikte strippen van de strippenkaart

Waar gaat de uitspraak over Ondernemer heeft terecht geweigerd om de niet gebruikte strippen van de strippenkaart te vergoeden. Gehandeld overeenkomstig het contract en algemene voorwaarden. Niet tekort geschoten in nakoming van de overeenkomst. Geen recht op schadevergoeding. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de weigering van de ondernemer om de door […]

Lees verder

Ondernemer mag niet eenzijdig de overeenkomst veranderen

Waar gaat de uitspraak over De cliënt had met de ondernemer afgesproken dat zij alleen de daadwerkelijk afgenomen uren hoefde te betalen voor kinderopvang. Vanwege een verslechterde financiële situatie moest de ondernemer de arrangementen van de kinderopvang veranderen. De cliënt mag niet meer alleen de daadwerkelijk afgenomen uren betalen, maar moet een ochtend- of middagdeel afnemen. […]

Lees verder