overeenkomst

Geen sprake van bedrijfseconomische omstandigheden die eenzijdig wijzigen van algemene voorwaarden rechtvaardigt

Waar gaat de uitspraak over De oudercommissie verzoekt een uitspraak over twee klachten. Allereerst het onjuist hanteren van het adviesrecht door de ondernemer. Daarnaast het onvolledig of te laat informeren van de oudercommissie. De ondernemer verwijst naar de uitgebreide correspondentie die is gevoerd. In die correspondentie heeft de ondernemer gemotiveerd welke (grote) belangen er zijn […]

Lees verder

Geen onredelijke opzegging van overeenkomst wegens zwaarwegende reden

Waar gaat de uitspraak over Niet onredelijk dat ondernemer overeenkomst heeft opgezegd wegens een zwaarwegende reden. gedrag van vader van het kind valt aan te merken als ‘ongewenste omgangsvorm door de ouder, zoals intimidatie, agressie of geweld’ in de zin van de algemene voorwaarden. Toegang tot opvang is terecht geweigerd. Volledige uitspraak Onderwerp van het […]

Lees verder

Bij opzegging plaatsingsovereenkomst recht op terugbetaling van niet opgenomen vakantieverlofuren

Waar gaat de uitspraak over Ondernemer dient te handelen naar letterlijke tekst van huisregels en rekening te houden met belangen van consument. Van ondernemer mag verwacht worden dat hij aan consument had meegedeeld dat zij verrekening via systeem kenbaar had moeten maken. Onaanvaardbaar dat de ondernemer blijft vasthouden aan huisregels. Volledige uitspraak Onderwerp van het […]

Lees verder
  • 27 februari 2020

Bij opzegging plaatsingsovereenkomst recht op terugbetaling van niet opgenomen vakantieverlofuren

Waar gaat de uitspraak over Ondernemer dient te handelen naar letterlijke tekst van huisregels en rekening te houden met belangen van consument. Van ondernemer mag verwacht worden dat hij aan consument had meegedeeld dat zij verrekening via systeem kenbaar had moeten maken. Onaanvaardbaar dat de ondernemer blijft vasthouden aan huisregels. Volledige uitspraak Onderwerp van het […]

Lees verder

Niet gebruikte strippen van de strippenkaart

Waar gaat de uitspraak over Ondernemer heeft terecht geweigerd om de niet gebruikte strippen van de strippenkaart te vergoeden. Gehandeld overeenkomstig het contract en algemene voorwaarden. Niet tekort geschoten in nakoming van de overeenkomst. Geen recht op schadevergoeding. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de weigering van de ondernemer om de door […]

Lees verder

Ondernemer mag niet eenzijdig de overeenkomst veranderen

Waar gaat de uitspraak over De cliënt had met de ondernemer afgesproken dat zij alleen de daadwerkelijk afgenomen uren hoefde te betalen voor kinderopvang. Vanwege een verslechterde financiële situatie moest de ondernemer de arrangementen van de kinderopvang veranderen. De cliënt mag niet meer alleen de daadwerkelijk afgenomen uren betalen, maar moet een ochtend- of middagdeel afnemen. […]

Lees verder

Ondernemer heeft niet goed vastgelegd wat afgesproken is met de consument met betrekking tot prijs en uren

Waar gaat de uitspraak over Partijen hebben geen schriftelijke overeenkomst, slechts mondelinge afspraken. De ouder is het niet eens met de in rekening gebrachte prijs en uren van de opvang. Zij wil een specificatie van de uren. De ondernemer geeft geen duidelijkheid over het aantal afgenomen uren, maar vraagt wel rente en incassokosten. De commissie […]

Lees verder

Berekend gemiddeld aantal afgenomen uren BSO te hoog

Waar gaat de uitspraak over In de plaatsingsovereenkomst staat volgens de ouder onder ‘gemiddeld aantal uren per maand’ een te hoog aantal uren vermeld. Bij de berekening is niet alleen rekening gehouden met de openingstijden van de locatie waar opvang plaatsvindt maar ook met opening op andere locaties. Ter zitting kwamen de ouder en ondernemer […]

Lees verder