opzegging overeenkomst

Verschil van mening tussen partijen over personeelsbeleid ondernemer leidt niet tot rechtmatige opzegging ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? In het geschil gaat er om of een onverenigbare verschil van inzicht over door de ondernemer gevoerde personeelsbeleid voldoende grond oplevert (zwaarwegende reden) voor de ondernemer om de overeenkomst  eenzijdig te beëindigen. De ondernemer hanteert buiten de algemene voorwaarden, aanvullende voorwaarden die hem deze mogelijkheid bieden. De commissie oordeelt dat […]

Lees verder

Onterecht per direct opzeggen overeenkomst door ondernemer. Door consument verlangde schadevergoeding niet toegekend.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over het per direct opzeggen van de overeenkomst door de ondernemer. Volgens de consument is zijn zoontje weggestuurd zonder voorafgaande kennisgeving en waarschuwing en de ondernemer geeft aan dat het zoontje zich niet veilig voelt in de opvang van de ondernemer. De ondernemer geeft voor de opzegging […]

Lees verder

Beëindiging opvangovereenkomst per direct door consument. Zij had opzegtermijn maand in acht moeten nemen.

Waar gaat de uitspraak over? De consument heefteen e-mail aan de ondernemer gestuurd, waarin zij aangeeft de opvang per direct te beëindigen vanwege de onveilige situatie op de opvang (trap). De ondernemer hanteert een opzegtermijn van een maand. De consument stelt dat zij niet gehouden is over deze maand de kinderopvang te betalen, omdat zij […]

Lees verder

Verkeerde voorstelling van zaken door ondernemer over opzeggrond. Klacht gegrond.

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de consument bericht dat hij vanwege aanhoudend personeelstekort genoodzaakt is de opvanglocatie (tijdelijk) te sluiten om de continuïteit van de opvang te kunnen blijven waarborgen. Daarbij zijn de opvangcontracten voor de kinderen van de consument opgezegd en vervolgens zijn nieuwe contracten aangeboden voor een andere opvanglocatie. Naar […]

Lees verder

Verkeerde voorstelling van zaken ondernemer over opzeggingsgrond. Verzoek smartengeld afgewezen. Klacht grotendeels gegrond.

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de consument bericht dat hij vanwege aanhoudend personeelstekort genoodzaakt is de opvanglocatie (tijdelijk) te sluiten om de continuïteit van de opvang te kunnen blijven waarborgen. Daarbij zijn de opvangcontracten voor de kinderen van de consument opgezegd en vervolgens zijn nieuwe contracten aangeboden voor een andere opvanglocatie. Naar […]

Lees verder

Opzegging opvang door ondernemer onterecht. Geen goede grond om kind te weigeren.

Waar gaat de uitspraak over? De zoon van de consument maakt gebruik van de buitenschoolse opvang door de ondernemer. De ondernemer heeft de opvangovereenkomst per 1 oktober 2023 opgezegd. Volgens de consument is die opzegging onterecht. Ook klaagt de consument over een incident, waarbij door een pedagogisch medewerker fysiek geweld is gebruikt. De commissie verklaart […]

Lees verder

Opzegging overeenkomst onzorgvuldig en in strijd met de geldende algemene voorwaarden. Overeenkomst blijft in stand.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige beëindiging van de plaatsingsovereenkomst door de ondernemer. De consument is het niet eens met dit besluit en de onderbouwing daarvan. De ondernemer stelt dat er zijn zwaarwegende redenen zijn om het contract te beëindigen, omdat het gedrag van de zoon van de consument te veel […]

Lees verder