opzegging overeenkomst

Opvangovereenkomst is overeenkomst van opdracht. Geen sprake van gewichtige reden voor opzegging.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de vraag of de ondernemer de opvangovereenkomsten van de consument gerechtvaardigd heeft opgezegd. Na een voorval is zonder verdere waarschuwing of enige vorm van hoor en wederhoor vanuit de ondernemer eenzijdig en per direct de opvang opgezegd van de vier kinderen van de consument. De ondernemer geeft […]

Lees verder

Niet gebleken van verwijtbaar handelen ondernemer bij bijtincidenten tijdens opvang. Opzegging overeenkomst door consument.

Waar gaat het geschil over? Het geschil betreft de vraag of de ondernemer adequaat heeft gehandeld nadat zich twee bijtincidenten hebben voorgedaan tijdens de opvang van het kind van de consument. Volgens de consument was sprake van te weinig toezicht en veel personeelswisselingen. De consument wenst een schadevergoeding vanwege nalatigheid en tekortschietend toezicht door de […]

Lees verder

Ondernemer heeft zwaarwegende reden (bedrijfseconomische noodzaak) aangetoond die sluiting van de locatie noodzakelijk maakte. Termijn aankondiging van sluiting redelijk, nu redelijke termijn van opzegging minimaal één maand is.

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de buitenschoolse opvang (BSO) op de locatie waar de drie dochters van de consument werden opgevangen gesloten. De consument is het niet eens met de eenzijdige opzegging. De commissie is van oordeel dat de ondernemer voldoende heeft toegelicht en aangetoond dat er sprake is van een zwaarwegende […]

Lees verder

Voldoende aannemelijk gemaakt zwaarwegende reden, overeenkomst zorgvuldig opgezegd, maar communicatie onzorgvuldig.

Waar gaat de uitspraak over? De uitspraak gaat over een door de ondernemer per 1 januari 2023 opgezegde opvangovereenkomst. Na opzegging werd door de ondernemer gecommuniceerd over het openen van een nieuwe peutergroep op dezelfde locatie, zonder dat de consument hiervan op de hoogte was. Volgens de consument had de opzegging/sluiting van de groepen kunnen […]

Lees verder

Zwaarwegende reden voor opzegging aannemelijk gemaakt, overeenkomst zorgvuldig opgezegd, maar communicatie onzorgvuldig.

Waar gaat de uitspraak over? De uitspraak gaat over een door de ondernemer per 1 januari 2023 opgezegde opvangovereenkomst. Na opzegging werd door de ondernemer gecommuniceerd over het openen van een nieuwe peutergroep op dezelfde locatie, zonder dat de consument hiervan op de hoogte was. Volgens de consument had de opzegging/sluiting van de groepen kunnen […]

Lees verder

Opzegging vanwege zwaarwegende reden aannemelijk gemaakt en overeenkomst is zorgvuldig opgezegd. Communicatie is niet zorgvuldig geweest.

Waar gaat de uitspraak over? De uitspraak gaat over een door de ondernemer per 1 januari 2023 opgezegde opvangovereenkomsten. Na opzegging werd door de ondernemer gecommuniceerd over het openen van een nieuwe peutergroep op dezelfde locatie, zonder dat de consument hiervan op de hoogte was. Volgens de consument had de opzegging/sluiting van de groepen kunnen […]

Lees verder

Voldoende aannemelijk gemaakt sprake van zwaarwegende reden, overeenkomst is zorgvuldig opgezegd. Communicatie door ondernemer onzorgvuldig.

Waar gaat de uitspraak over? De uitspraak gaat over een door de ondernemer per 1 januari 2023 opgezegde opvangovereenkomst. Na opzegging werd door de ondernemer gecommuniceerd over het openen van een nieuwe peutergroep op dezelfde locatie, zonder dat de consument hiervan op de hoogte was. Volgens de consument had de opzegging/sluiting van de groepen kunnen […]

Lees verder

Sprake van zwaarwegende reden bij opzegging, overeenkomst is zorgvuldig opgezegd, communicatie ondernemer onzorgvuldig

Waar gaat de uitspraak over? De uitspraak gaat over een door de ondernemer per 1 januari 2023 opgezegde opvangovereenkomst. Na opzegging werd door de ondernemer gecommuniceerd over het openen van een nieuwe peutergroep op dezelfde locatie, zonder dat de consument hiervan op de hoogte was. Volgens de consument had de opzegging/sluiting van de groepen kunnen […]

Lees verder

Niet vast te stellen of letsel gevolg is van onjuist of nalatig handelen ondernemer. Opzegtermijn van één maand in acht nemen, geen uitzondering.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil heeft betrekking op de vraag of de consument, die de plaatsingsovereenkomst heeft opgezegd, de opvangvergoeding aan de ondernemer verschuldigd is over de opzegtermijn van een maand. De consument heeft de overeenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd, omdat zij het vermoeden had dat er sprake was van mishandeling van de […]

Lees verder