opzegging overeenkomst

Opzegging ondernemer onzorgvuldig, opzegging wel in stand vanwege ontbreken noodzakelijke vertrouwen partijen

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige opzegging van de plaatsingsovereenkomst voor buitenschoolse opvang door de ondernemer voor de zoon van de consument, vanwege zwaarwegende reden, te weten intimidatie door de consument. De consument stelt dat sprake is van het zoveelste onveilige incident zodat hij het recht heeft om zo langzamerhand zeer […]

Lees verder

Opvangovereenkomst door consument per direct opgezegd, commissie bepaalt dat consument maand opvangkosten verschuldigd is.

Waar gaat de uitspraak over? Omdat de consument de kwaliteit van dienstverlening van de ondernemer zodanig slecht vond, heeft de consument besloten de opvang van haar dochter per direct te beëindigen. De consument meent niet gehouden te zijn aan de opzegtermijn van een maand en eist een schadevergoeding en ter onderbouwing een aantal voorvallen en […]

Lees verder

Ondernemer onvoldoende noodzaak opzegging aangetoond. Terugkeer op opvanggroep niet in belang van zoon consument.

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft vanwege een aantal incidenten waarbij de zoon van de consument betrokken is geweest, de opvangovereenkomst per direct opgezegd. De consument is van mening dat er geen reden is voor een onmiddellijke beëindiging, aangezien er geen sprake is van acuut (dreigend) gevaar en verzoekt om ongedaan making van […]

Lees verder

Geen gewichtige reden voor gedeeltelijke opzegging opvangovereenkomst. Ondernemer verantwoordelijk voor toezicht kinderen na schooltijd.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over het door de ondernemer opzeggen van één dag opvang, omdat de ondernemer de opvang op de dinsdag vanwege logistieke en organisatorische problemen niet meer kan uitvoeren. De ondernemer kan op deze dag de kinderen niet meer van school ophalen. De consument verlangt dat de opzegging voor […]

Lees verder

Opzegging overeenkomst ondernemer om zwaarwegende reden. Bijzondere vorm opvang verlangt basisvaardigheden kind.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer om zwaarwegende reden. De consument stelt dat de opzegtermijn niet in acht is genomen en dat geen sprake is van een zwaarwegende reden voor opzegging. Deze zwaarwegende reden bestaat er volgens de ondernemer uit dat de zoon van […]

Lees verder

Opzeggen overeenkomsten door ondernemer vanwege verstoorde relatie gerechtvaardigd. Wel heeft ondernemer privacy consument geschonden.

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de twee overeenkomsten met betrekking tot de opvang van de twee dochters van de consument per direct opgezegd wegens de verstoorde relatie tussen de consument en de ondernemer. Door deze abrupte opzegging stelt de consument dat zij niet de gelegenheid heeft gekregen om vervangende opvang te regelen. […]

Lees verder

Intensieve zorgbehoefte zoon consument rechtvaardigt opzegging opvangovereenkomst door ondernemer.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de vraag of sprake is van een zwaarwegende reden waardoor de ondernemer de opvangovereenkomst mocht opzeggen. De ondernemer is van mening dat de zoon van de consument, ondanks extra doelgerichte ondersteuning, in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) peuteropvang van de ondernemer, niet op zijn plek […]

Lees verder
1 2 3 6