opzegging overeenkomst

Beëindiging opvangovereenkomst op grond van zwaarwegende redenen door ondernemer redelijk

Waar gaat de uitspraak over? De uitspraak gaat over opzegging van de opvangovereenkomst. Eerder is de overeenkomst door de ondernemer opgezegd en toen oordeelde de commissie dat de opzegging niet voldeed aan de daaraan gestelde eisen, zoals vastgesteld in de Algemene Voorwaarden en daarom was de klacht van de consument gegrond. De ondernemer diende zich […]

Lees verder

Beëindiging opvangovereenkomst per direct door consument. Zij had opzegtermijn maand in acht moeten nemen.

Waar gaat de uitspraak over? De consument heefteen e-mail aan de ondernemer gestuurd, waarin zij aangeeft de opvang per direct te beëindigen vanwege de onveilige situatie op de opvang (trap). De ondernemer hanteert een opzegtermijn van een maand. De consument stelt dat zij niet gehouden is over deze maand de kinderopvang te betalen, omdat zij […]

Lees verder

Verkeerde voorstelling van zaken door ondernemer over opzeggrond. Klacht gegrond.

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de consument bericht dat hij vanwege aanhoudend personeelstekort genoodzaakt is de opvanglocatie (tijdelijk) te sluiten om de continuïteit van de opvang te kunnen blijven waarborgen. Daarbij zijn de opvangcontracten voor de kinderen van de consument opgezegd en vervolgens zijn nieuwe contracten aangeboden voor een andere opvanglocatie. Naar […]

Lees verder

Verkeerde voorstelling van zaken ondernemer over opzeggingsgrond. Verzoek smartengeld afgewezen. Klacht grotendeels gegrond.

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de consument bericht dat hij vanwege aanhoudend personeelstekort genoodzaakt is de opvanglocatie (tijdelijk) te sluiten om de continuïteit van de opvang te kunnen blijven waarborgen. Daarbij zijn de opvangcontracten voor de kinderen van de consument opgezegd en vervolgens zijn nieuwe contracten aangeboden voor een andere opvanglocatie. Naar […]

Lees verder

Opzegging opvang door ondernemer onterecht. Geen goede grond om kind te weigeren.

Waar gaat de uitspraak over? De zoon van de consument maakt gebruik van de buitenschoolse opvang door de ondernemer. De ondernemer heeft de opvangovereenkomst per 1 oktober 2023 opgezegd. Volgens de consument is die opzegging onterecht. Ook klaagt de consument over een incident, waarbij door een pedagogisch medewerker fysiek geweld is gebruikt. De commissie verklaart […]

Lees verder

Opzegging overeenkomst onzorgvuldig en in strijd met de geldende algemene voorwaarden. Overeenkomst blijft in stand.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige beëindiging van de plaatsingsovereenkomst door de ondernemer. De consument is het niet eens met dit besluit en de onderbouwing daarvan. De ondernemer stelt dat er zijn zwaarwegende redenen zijn om het contract te beëindigen, omdat het gedrag van de zoon van de consument te veel […]

Lees verder

Onzorgvuldig handelen naar consument en op onzorgvuldige wijze opzeggen door ondernemer van opvangovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de opvangovereenkomst voor de zoon van de consument opgezegd en na intrekking van dit besluit, alsnog opgezegd op grond van zwaarwegende redenen. De klacht van de consument betreft het ontbreken van een zwaarwegende reden en de wijze waarop de overeenkomst is opgezegd. De ondernemer heeft zich op […]

Lees verder

Terugbijten kind door gastouder niet pedagogisch verantwoord en leidt tot tekortschieten in nakoming opvangovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De dochter van consument heeft de gastouder in een driftbui gebeten. Vervolgens heeft de gastouder  in haar wang teruggebeten om haar duidelijk te maken dat bijten pijnlijk is en zij dit niet meer moest doen. De dochter wilde daarna niet meer terug naar de gastouder. De consument heeft per direct […]

Lees verder