Opzeggen overeenkomst

Niet meewegen van alle feiten en omstandigheden leidt tot onzorgvuldige opzegging opvangovereenkomst door ondernemer

Waar gaat de uitspraak over Het gaat om de eenzijdige opzegging van de (peuter)opvangovereenkomst van de zoon van de consument door de ondernemer. Volgens de consument heeft de ondernemer daartoe oneigenlijke redenen aangevoerd. De consument geeft aan dat haar kind druk is, maar medisch gezien geen ontwikkelingsprobleem heeft. Daarnaast had haar zoon het naar zijn […]

Lees verder

Beëindigen plaatsingsovereenkomst wegens ongepast gedrag kind onredelijk

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft de plaatsingsovereenkomst met de consument opgezegd. De consument verzoekt tot het terugdraaien van de opzegging. De ondernemer stelt dat deze opzegging contractueel mogelijk is. Hij beroept zich op bepalingen uit de algemene voorwaarden. Deze bieden de mogelijkheid om een contract op te zeggen, wanneer daarvoor zwaarwegende reden […]

Lees verder
  • 21 juli 2020
  • BSO

Overeenkomst opzeggen binnen 2 maanden na aangaan overeenkomst

Waar gaat de uitspraak over Overeenkomst kan zonder opzegtermijn worden beëindigd. Reeds betaalde kosten voor opvang moet ondernemer terugbetalen. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de vraag of de consument naar aanleiding van gedane opzegging(en) recht heeft op terugbetaling.  Standpunt van de consument Voor het standpunt van de consument verwijst […]

Lees verder

Ondernemer had overeenkomst niet per direct mogen opzeggen

Waar gaat de uitspraak over Alvorens per direct op te zeggen had ondernemer aan ouder de keus moeten geven: of per direct opzeggen of per direct externe hulp inschakelen. Dat heeft de ondernemer nagelaten. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de vraag of de ondernemer de opvangovereenkomst voor de zoon […]

Lees verder