Opzeggen en annuleren

Ondernemer mag kosten voor halve maand kinderopvang aan annuleringskosten in rekening brengen

Waar gaat de uitspraak over De consument wil het contract, minder dan één maand voordat de opvang van start gaat, kosteloos opzeggen. De consument vindt namelijk dat de ondernemer de gehele procedure, met name tijdens het intakegesprek, onzorgvuldig heeft gehandeld. Hierdoor is er geen vertrouwen meer in de ondernemer. De ondernemer heeft, behalve het geschetste […]

Lees verder

Opzegging per direct door ondernemer

Waar gaat de uitspraak over Per direct gedane opzegging door de ondernemer is onzorgvuldig gedaan. Geen feiten of omstandigheden die directe opzegging rechtvaardigen. Recht op schadevergoeding. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de vraag of de ondernemer de opvangovereenkomst ter zake van het zoontje [naam] van de consument per direct […]

Lees verder

Opzeggen door ondernemer zonder waarschuwing vooraf is onzorgvuldig

Onderwerp van het geschil Na een evaluatiegesprek over het gedrag van de zoon, waarvan geen verslag is gemaakt, zegt de ondernemer de overeenkomst op. Volgens de commissie was dit zonder waarschuwing of aankondiging vooraf naar de ouder toe. Dit is onzorgvuldig. Ook had de ondernemer de aangekondigde evaluatie moeten afwachten of zelf professionele hulp moeten […]

Lees verder

Ook al annuleerde ouder de vakantie-opvang, zij moet het toch betalen

Onderwerp van het geschil Een ouder wilde voor haar dochter opvang in de vakantie en diende een aanvraag in voor de vakantie-BSO. Toen door persoonlijke omstandigheden de ouder geen gebruik meer hoefde te maken van de opvang, annuleerde zij dit een week voor het begin van de vakantieopvang. De ondernemer stuurde haar wel een factuur […]

Lees verder
  • 15 februari 2019
  • BSO

Ondernemer moet grootste deel inschrijfgeld terugbetalen bij tijdige annulering

Onderwerp van het geschil Een ouder ondertekende bij aanmelding van haar nog ongeboren kind een inschrijfformulier en ging daarmee akkoord met betaling van het inschrijfgeld. Het formulier verwijst naar de website van de ondernemer, waar staat dat het inschrijfgeld alleen wordt terugbetaald als de ouder om medische redenen geen gebruik maakt van de opvang. De […]

Lees verder

Ondernemer hoeft niet afgenomen vakantie-uren niet terug te betalen

Onderwerp van het geschil Na ontslag zegt de ouder de opvang op. Hij vraagt de ondernemer om de niet genoten vakantiedagen terug te betalen. De vakantiedagen maken deel uit van een pakket. De kosten voor dit pakket worden over twaalf maanden verdeeld. Als de ouder de opvang opzegt, is er geen recht op terugbetaling voor […]

Lees verder
  • 14 februari 2018
  • BSO

Ondernemer vraagt vier maanden vergoeding van ouder die annuleert voor start opvang

Onderwerp van het geschil De algemene voorwaarden en het contract van de ondernemer behandelen de voorwaarden rondom opzeggen. Gezien de zeer kleinschalige aard van de opvang is het begrijpelijk dat de ondernemer een bepaalde termijn aanhoudt als mensen opzeggen, om de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen. Echter, annuleren is iets anders dan opzeggen. Onder […]

Lees verder