Openingstijden

Klachten over wisselende medewerkers, gewijzigde openingstijden en eerdere sluiting op Kerstavond bij kinderopvang zijn ongegrond

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft klachten over het wisselen van medewerkers op de opvang, een aanpassing van de openingstijden en een twee uur eerdere sluiting op Kerstavond 2019. De ondernemer heeft de openingstijd van 06.30 naar 07.00 gewijzigd, omdat er vrijwel geen belangstelling voor was om een kind al voor 07.00 uur […]

Lees verder

Ondernemer mag alleen uren BSO in rekening brengen

Onderwerp van het geschil Ondernemer past openingstijden aan na opzegging contract. De ondernemer mag alleen die uren in rekening brengen wanneer de BSO locatie open is en kinderen kan opvangen, geen voorbereidingstijd. Het geschil vloeit voort uit een tussen de consument en de ondernemer tot stand gekomen overeenkomst betreffende de opvang van een kind in […]

Lees verder
  • 8 december 2015
  • BSO

Ondernemen mag afgesproken aantal uur niet wijzigen, tarief wel

Onderwerp van het geschil In de overeenkomst tussen ondernemer en consument staat niets over het wijzigen van het aantal uur, wel over het tarief. De ondernemer mag het aantal uur opvang dan ook niet veranderen, het uurtarief wel. Het geschil betreft het in rekening brengen van meer uren dan vermeld in de plaatsingsovereenkomsten.   Standpunt van […]

Lees verder
  • 8 december 2015
  • BSO

Ondernemer mag aantal uur opvang in overeenkomst niet wijzigen

Onderwerp van het geschil De consument heeft geen toestemming gegeven tegen de uitbreiding van het aantal opvanguren en maakt bezwaar. In de overeenkomst staat niets over aanpassing van het aantal opvanguren. De ondernemer mag het aantal af te nemen uren opvang niet wijzigen zonder toestemming consument. In geschil is de eenzijdige aanpassing – verhoging – […]

Lees verder
  • 8 december 2015
  • BSO

Aantal uur in overeenkomst blijft geldend

Onderwerp van het geschil De ondernemer moet zich houden aan de overeenkomst voor 30 uur opvang per maand en mag dit niet wijzigen.   Het geschil betreft de vraag of de ondernemer de in een gesloten overeenkomst voor 30 uur per maand per kind afgesproken buitenschoolse opvang (BSO) eenzijdig kan wijzigen in 40 uur per maand […]

Lees verder
  • 8 december 2015
  • BSO

Verruiming aantal uur opvang door ondernemer niet toegestaan

Onderwerp van het geschil De ondernemer mag het afgesproken aantal opvanguren per dag niet wijzigen tijdens de looptijd van de overeenkomst. Daarin staat alleen iets over een tariefwijziging , maar niets over verruiming van het aantal uur. De ondernemer moet de consument het afgesproken aantal uren opvang bieden.   Het geschil vloeit voort uit een […]

Lees verder
Ster

Telefonisch niet bereikbaar

Op maandag 5 december vanaf 16:00 uur zijn wij gesloten en dus niet bereikbaar. Uiteraard kunt u altijd gebruik maken van ons contactformulier. Op dinsdag openen onze telefoonlijnen weer om 10:00 uur.