(on)zorgvuldig handelen

Consument klaagt over handelen van ondernemer betreft sluiting kinderopvang bij gastouder tijdens coronacrisis

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over het handelen van de ondernemer in verband met de sluiting van een kinderopvanggelegenheid wegens ziekte van de gastouder tijdens de coronacrisis. De klachten van de consument gaan onder andere over de sluiting, het regelen van vervangende noodopvang, het doorbetalen van de rekeningen, het in rekening brengen […]

Lees verder

Geen sprake van onvoldoende toezicht. Opzegtermijn blijft van kracht

Waar gaat de uitspraak over Er kan niet worden gesproken van onvoldoende toezicht door de ondernemer. Acties van de ondernemer komen overeen met het protocol bij grensoverschrijdend gedrag. Opzegtermijn moet in acht worden genomen. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Desgevraagd heeft de consument bij aanvang van de mondelinge behandeling verklaard dat zijn klacht – […]

Lees verder

Ondernemer niet aansprakelijk voor incidenten bij gastouder

Waar gaat de uitspraak over Ondernemer niet aansprakelijk voor incidenten bij de gastouder nu er slechts sprake is van een bemiddelingsovereenkomst. Verder is niet gesteld of gebleken dat de begeleiding tekort is geschoten. Ondernemer heeft klacht op juiste en adequate wijze afgewikkeld. Geen recht op schadevergoeding. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil In de kern […]

Lees verder

Kind gevallen, overeenkomst opgezegd

Waar gaat de uitspraak over? Ondernemer heeft extra zorgplicht om er zeker van te zijn dat consument begrijpt wat er wordt gezegd zeker als er sprake is van een taalprobleem. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de handelwijze van de medewerkers van de kinderopvangorganisatie na een val van het zoontje van de […]

Lees verder
  • 20 november 2019

Geen onafhankelijk onderzoek naar vermeende mishandeling door stagiaire

Waar gaat de uitspraak over Fysieke mishandeling niet komen vast te staan. Onderzoek daarnaar is door ondernemer onvoldoende onafhankelijk geweest. Aard van de klacht legt extra zorgplicht op de ondernemer ook qua zorgvuldige communicatie. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vermeende mishandeling van de zoon van de consument door een stagiaire […]

Lees verder

Ondernemer toerekenbaar tekortgeschoten tot deugdelijke begeleiding van de consument en tot het bijdragen van een oplossing

Waar gaat de uitspraak over Ondernemer heeft geen bijdrage geleverd in het oplossen van het conflict tussen de nanny en de consument. Ondernemer had eerder en actief moeten optreden ter invulling van bemiddelende en begeleidende contractuele taken om escalatie te voorkomen. Recht op schadevergoeding. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op […]

Lees verder