Kwaliteit

De ondernemer schoot juridisch niet tekort in de opvang

Waar gaat de uitspraak over Consument klaagt over het niet goed opvolgen van instructies in verband met het geven van melk, het niet bellen op het moment dat het op de opvang niet goed ging met het kind en het niet melden van het vertrek van een vaste leidster. De ondernemer laat weten de instructie […]

Lees verder

Ouder klaagt over melding van kind in verwijsindex

Onderwerp van het geschil Na aanleiding van een schaafwond, blauwe plekken en een gesprek met de ouders, doet de ondernemer een melding bij de verwijsindex *. Ondanks dat de ondernemer hier zorgvuldiger mee om had kunnen gaan, is de melding gedaan op basis van de meldcriteria die de ondernemer heeft opgesteld inzake het samenwerkingsconvenant Verwijsindex. […]

Lees verder
  • 23 april 2017
  • BSO

Begeleiding gastouderbureau bij ziekte nanny onvoldoende

Onderwerp van het geschil Het gastouderbureau onderscheidt zich van andere bureaus door kwalitatieve hoogwaardigheid en persoonlijke benadering. Echter, de begeleiding van het gastouderbureau bij de ontstane ziekte van de nanny en bij de financiële afwikkeling van de overeenkomst, was onvoldoende. Het geschil betreft, in hoofdzaak, de vraag of het gastouderbureau voldoende begeleiding heeft geboden gedurende […]

Lees verder

Vraagouder is ontevreden over taken gastouderbureau.

Onderwerp van het geschil Een gastouder ving teveel kinderen op. Het gastouderbureau  wist hier niet van tot een andere ouder melding deed en  de GGD dit ook constateerde. De ondernemer heeft overleg gehad met de GGD en de overeenkomst met de gastouder opgezegd. De commissie vindt dat de ondernemer nadat bekend was dat er sprake […]

Lees verder

Terechte maatregelen door ondernemer om kinderen beter te begeleiden

Onderwerp van het geschil Een ouder klaagt over de kwaliteit van de opvang, de professionaliteit en financiele afhandeling, nadat de ondernemer de overeenkomst heeft stopgezet vanwege gedragsproblemen van het kind. Volgens de commissie was alleen de communicatie naar en afstemming met de ouders niet goed. In geschil is de kwaliteit van de opvang, de professionaliteit […]

Lees verder
  • 8 december 2015
  • BSO

Ondernemer moet gevraagde gegevens geven aan ouder

Onderwerp van het geschil De ouder vermoedt dat de ondernemer enkele dagen de leidster-kind ratio niet gehanteerd heeft en wil daarom inzage in de administratie van de ondernemer. Het geschil betreft de vraag of de ondernemer desgevraagd informatie aan de consument dient te verstrekken over de kind-leidster ratio die door de ondernemer in de praktijk […]

Lees verder
  • 8 december 2015
  • BSO