Kwaliteit

De ondernemer schoot juridisch niet tekort in de opvang

Waar gaat de uitspraak over Consument klaagt over het niet goed opvolgen van instructies in verband met het geven van melk, het niet bellen op het moment dat het op de opvang niet goed ging met het kind en het niet melden van het vertrek van een vaste leidster. De ondernemer laat weten de instructie […]

Lees verder

Ouder klaagt over melding van kind in verwijsindex

Onderwerp van het geschil Na aanleiding van een schaafwond, blauwe plekken en een gesprek met de ouders, doet de ondernemer een melding bij de verwijsindex *. Ondanks dat de ondernemer hier zorgvuldiger mee om had kunnen gaan, is de melding gedaan op basis van de meldcriteria die de ondernemer heeft opgesteld inzake het samenwerkingsconvenant Verwijsindex. […]

Lees verder
  • 23 april 2017
  • BSO

Begeleiding gastouderbureau bij ziekte nanny onvoldoende

Onderwerp van het geschil Het gastouderbureau onderscheidt zich van andere bureaus door kwalitatieve hoogwaardigheid en persoonlijke benadering. Echter, de begeleiding van het gastouderbureau bij de ontstane ziekte van de nanny en bij de financiële afwikkeling van de overeenkomst, was onvoldoende. Het geschil betreft, in hoofdzaak, de vraag of het gastouderbureau voldoende begeleiding heeft geboden gedurende […]

Lees verder

Vraagouder is ontevreden over taken gastouderbureau.

Onderwerp van het geschil Een gastouder ving teveel kinderen op. Het gastouderbureau  wist hier niet van tot een andere ouder melding deed en  de GGD dit ook constateerde. De ondernemer heeft overleg gehad met de GGD en de overeenkomst met de gastouder opgezegd. De commissie vindt dat de ondernemer nadat bekend was dat er sprake […]

Lees verder

Kwaliteit in het geding volgens ouder

Onderwerp van het geschil De ouder verwijt de ondernemer dat deze een aantal punten uit het kwaliteitshandboek niet heeft nageleefd en eist daarom een schadevergoeding. De commissie beslist dat de ondernemer niets te verwijten valt. Het geschil betreft niet naleven van een aantal punten uit het kwaliteitshandboek van de ondernemer, alle ziend op de behandeling […]

Lees verder

Onduidelijke afspraken leiden tot meningsverschil over naleving huisregels

Onderwerp van het geschil Niet goed vastgelegde afspraken over een eetprobleem en de begeleiding daarbij op de BSO zorgen voor een verschil over de door de ouders verwachte begeleiding en de door de ondernemer geboden begeleiding. Het geschil betreft de kwaliteit van de opvang. Standpunt van de consumenten   Het standpunt van de consumenten luidt […]

Lees verder
  • 8 december 2015
  • BSO