Kosten

Ondernemer mocht op basis van de overeenkomst prijs voor kinderopvang wijzigen

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over de prijswijziging die de ondernemer heeft doorgevoerd. De consument voert onder meer aan dat er geen wijzigingsbeding in de overeenkomst is opgenomen. De ondernemer voert aan dat de prijswijziging is goedgekeurd door de oudercommissie, vanwege inflatie. Ook schrijft de ondernemer dat prijswijzigingen voorbehouden zijn. De commissie […]

Lees verder

Ondernemer hanteerde ten onrechte een opzegtermijn van twee maanden. In vervolg bindend advies is concreet bedrag vastgesteld dat door ondernemer aan consument moet worden terugbetaald.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het vaststellen van de hoogte van het bedrag dat de ondernemer dient te betalen aan de consument wegens het niet nakomen van de ondernemer van het bindend advies van de commissie. De commissie heeft bij bindend advies de klacht van de consument met betrekking tot de door […]

Lees verder

Recht op terugbetaling van niet gebruikte strippenkaarturen gezien de feitelijke omstandigheden

Waar gaat de uitspraak over? De klacht van consument gaat over het beleid dat ondernemer hanteert bij een BSO-contract waarbij een ‘Strippenkaart’ wordt afgenomen. Deze kaart geeft recht op in te zetten uren waarvan de kosten zijn opgenomen in het maandtarief. Het was echter volgens de consument zelden mogelijk om deze strippenkaart in te zetten […]

Lees verder

Variabele facturen tijdens coronasluiting mogen niet hoger zijn dan het gemiddelde van daarvoor

Waar gaat de uitspraak over Toen de kinderopvang vanwege corona dichtging, heeft de overheid gevraagd aan ouders om de facturen door te betalen. De consument heeft een opvangcontract waarbij het maandelijkse factuurbedrag sterk wisselt. De facturen die de consument tijdens de coronasluiting kreeg waarin structureel hoger dan haar gewoonlijke facturen en de tegemoetkoming van de […]

Lees verder

Ondernemer hoeft consument geen specifieke fiscale situaties uit te leggen

Waar gaat de uitspraak over De consument maakt gebruik van een gastouder in loondienst. De ondernemer incasseerde alleen een netto deel van de loonkosten, waardoor de kinderopvangtoeslag ook op dit bedrag werd gebaseerd. Klachten en vragen hierover zijn door de ondernemer niet beantwoord. De consument heeft hierdoor kosten moeten maken. De ondernemer stelt dat zij […]

Lees verder

Ondernemer heeft tariefsverhoging en afwijken advies oudercommissie voldoende onderbouwd

Waar gaat de uitspraak over De oudercommissie heeft de ondernemer gevraagd informatie aan te leveren omdat zij dit nodig vond om een goed advies te geven over de tariefsverhoging. De ondernemer leverde de informatie incompleet en niet volgens het verzoek aan de oudercommissie. Toen de oudercommissie nogmaals om de informatie vroeg, wilde de ondernemer geen […]

Lees verder