informatie schriftelijk

Door ontbreken hitteprotocol ontbreekt maatstaf om sluiting kinderopvang te toetsen. Oudercommissie kan geen verzoek tot compensatie namens ouders indienen.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil heeft betrekking op de vraag of ouders gecompenseerd dienen te worden voor de zomersluiting van de peutergroep. De ondernemer heeft de ouders van de kinderen van de peutergroep hierover een aantal berichten gestuurd, waarbij in de laatste email duidelijk wordt aangegeven dat alle dagen 100% worden vergoed, de […]

Lees verder