gezondheid

Ondernemer schoot tekort door onvoldoende toezicht op zoon van consument te houden en onvoldoende op de voedselhygiëne te letten

Waar gaat de uitspraak over Consument verwijt de ondernemer het niet goed geven van astmamedicatie, onvoldoende toezicht te houden en onvoldoende acht te slaan op de voedselhygiëne. Dit heeft grote gevolgen voor de gezondheid van het zoontje van consument gehad. De ondernemer heeft geen inhoudelijk verweer gevoerd, maar heeft volstaan met het toezenden van een […]

Lees verder