Geldzaken

Vergissing komt ondernemer niet duur te staan.

Onderwerp van het geschil De ondernemer heeft een vergissing gemaakt door in de eerste overeenkomst een te lage ouderbijdrage te noemen. Voor aanvang van de opvang heeft de ondernemer de ouder het juiste bedrag laten weten. Uit openbare stukken en door opvang van een ouder kind, had de ouder ook kunnen weten dat de ouderbijdrage […]

Lees verder

Onverwachte verhuizing geen reden om geen annuleringskosten te hoeven betalen

Onderwerp van het geschil In de overeenkomst staat dat ondernemer twee maanden opvang mag berekenen als consument geen gebruik maakt van de gereserveerde plaats. De onverwachte verhuizing van de consument is geen reden om geen annuleringskosten te hoeven betalen. Het geschil betreft de vraag of de ondernemer twee maanden kinderopvang in rekening mag brengen bij […]

Lees verder
  • 8 december 2015
  • BSO

Ondernemer mag wijziging betalingswijze in nieuw huisreglement niet verplichten

Onderwerp van het geschil Een verplichte automatische incasso en het eerder innen van facturen mag niet. De Algemene Voorwaarden en het huisreglement staan geen andere wijzigingen toe dan veranderingen in prijs, dus ook geen veranderingen in de manier van betalen. Tussen de consument en de ondernemer gelden drie overeenkomsten betreffende de opvang van drie kinderen. […]

Lees verder

Geen annuleringskosten vanwege gebrekkige informatie door ondernemer

Onderwerp van het geschil De ondernemer heeft de consument niet geïnformeerd over de annuleringskosten die in de Algemene Voorwaarden staan. Daarom mag de ondernemer ook geen annuleringskosten in rekening brengen. Het geschil betreft het in rekening brengen van annuleringskosten aan de consument.   De consument heeft een bedrag van € 1.661,40 niet betaald en bij de […]

Lees verder

Geen annuleringskosten vanwege annulering ruim voor opzegtermijn

Onderwerp van het geschil Vanwege onduidelijke afspraken over het opzeggen van de opvang voordat deze begonnen is (annulering), mag de ondernemer geen opzegtermijn in rekening brengen, omdat de consument eerder heeft opgezegd, dan dat de opzegtermijn is. Het geschil betreft de vraag of de ondernemer bij de consument annuleringskosten (gelijk aan de kosten van één […]

Lees verder

Geen vergoeding voor het niet gebruik maken van voorschoolse opvang

Onderwerp van het geschil De ouder wil na 4,5 jaar een vergoeding, omdat hij niet wist dat hij ook voorschoolse opvang afnam en alleen gebruik maakte van naschoolse opvang. In de overeenkomst stond dit wel omschreven en had de ouder het kunnnen weten. In geschil is de vraag of tussen partijen voorschoolse opvang was overeengekomen. […]

Lees verder
  • 1 december 2015
  • BSO