Geldzaken

Wijze waarop de ondernemer factureert en communiceert schiet te kort.

Onderwerp van het geschil De consument klaagt over de problemen met de facturen die zij krijgt van de ondernemer en de communicatie tussen partijen. Van de ondernemer mag als professionele partij verwacht worden dat hij aan de hand van een deugdelijke administratie op een deugdelijke en inzichtelijke wijze factureert aan de consument. Dat was niet […]

Lees verder
  • 19 juli 2018
  • BSO

Gastouderbureau moet te veel ontvangen kinderopvangtoeslag terugbetalen aan ouder

Onderwerp van het geschil De ouder liet de kinderopvangtoeslag rechtstreeks overmaken aan de ondernemer. De consument ontvangt na verloop van tijd een beschikking van de belastingdienst waarin staat dat zij een bedrag moet terugbetalen, omdat ze te veel kinderopvangtoeslag heeft ontvangen. De ouder wenst dat de ondernemer de teveel ontvangen toeslag aan haar betaalt, zodat […]

Lees verder

Onduidelijkheid over kosten leidt tot opzegging na één middag op bso

Onderwerp van het geschil De informatie over de kosten in de informatiegids is zonder toelichting van de ondernemer niet helemaal duidelijk. Vanwege de haast waarmee de opvang geregeld moest worden, bleef deze toelichting achterwege. De ouder vond de naderhand gevraagde uitleg over de opbouw van de kosten onvoldoende en zegde de opvang per direct op. […]

Lees verder
  • 4 augustus 2017
  • BSO

Ouder wil meer duidelijkheid over betalingen aan gastouderbureau

Onderwerp van het geschil De ouder vraagt aan de commissie om meer duidelijkheid over de betaalde facturen omdat zij denkt teveel betaald te hebben. Zij vordert de bedragen terug waarover onduidelijkheid bestaat. De commissie stelt vast dat er geen sprake is van onregelmatigheden in de facturen. Het geschil betreft onduidelijkheid rond betalingen. De consument heeft […]

Lees verder

Ondanks aankomende scheiding zijn beide ouders aansprakelijk voor betaling kinderopvang

Onderwerp van het geschil De ondernemer beëindigde de kinderopvang vanwege een langdurende betalingsachterstand. Doordat ouders in scheiding liggen is onduidelijkheid ontstaan over wie nu wat gaat betalen. Volgens de wet zijn beide ouders hoofdelijk aansprakelijk voor de opvangkosten en moeten zij  zelf onderling zorgen voor de verrekening. De ondernemer mocht de opvang beëindigen volgens de […]

Lees verder
  • 5 mei 2017
  • BSO