Factuur

Opvangovereenkomst en betalingsverplichting ouders loopt door tot kind 4 wordt, behalve bij tussentijdse beëindiging overeenkomst. se be

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de betaling van de factuur over de maand augustus 2023. De dochter van de consument is tot 19 juli 2023 opgevangen door de ondernemer. De dochter van de consument is op 19 september 2023 vier jaar geworden. De ondernemer stelt dat de consument onterecht van mening is […]

Lees verder

Niet genoten opvanguren onterecht door ondernemer gefactureerd. Ondernemer heeft onterecht beroep gedaan op overmacht en moet ten onrechte in rekening gebrachte uren terugbetalen.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over ten onrechte gefactureerde uren, aldus de consument. Tijdens de corona-pandemie zijn uren gefactureerd die niet afgenomen konden/mochten worden. Het gaat om uren ten tijde van de sluiting van de buitenschoolse opvang als gevolg van ziekte van medewerkers en toen de kinderen werden geweigerd door een positieve […]

Lees verder

Ondernemer kan geen bedragen factureren over periode na afloop opvangovereenkomst.

Waar gaat de uitspraak over? De commissie heeft in een eerdere procedure beslist dat de ondernemer de plaatsingsovereenkomsten per 15 februari 2022 mocht opzeggen en dat betekent dat de ondernemer maar tot die datum mocht factureren. Een van de klachtonderdelen van consument betreft een van de ondernemer ontvangen factuur. De beëindiging van de plaatsingsovereenkomsten per […]

Lees verder

(Buiten)contractuele opvanguren in rekening brengen

Waar gaat de uitspraak over Ondernemer jegens consument verantwoordelijk voor inzichtelijke administratie. Ontbreken daarvan leidt er toe dat de door de gastouder eenzijdig vastgestelde uren onvoldoende contractueel zijn onderbouwd. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Het geschil betreft de facturen van opvang over de maanden april […]

Lees verder

Schending informatieplicht ondernemer over prijsverhoging

Waar gaat de uitspraak over Ondernemer is professionele partij en heeft een informatieplicht om juist en correct te informeren over de kosten zoals deze bekend zijn, maar ook aanstaande wijzigingen kenbaar te maken. Informatieplicht is geschonden. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de voor de consument onverwachte verplichte stijging van afname van […]

Lees verder