eenzijdige wijziging overeenkomst

  • Home >>
  • eenzijdige wijziging overeenkomst

Eenzijdige wijziging opvangovereenkomst op onjuiste gronden; overeenkomst blijft ongewijzigd op dezelfde locatie in stand

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige wijziging van de overeenkomst door de ondernemer om een opvanglocatie te sluiten. De consument ontving de laatste schooldag voor de zomervakantie een email met het bericht dat de opvang op een bepaalde locatie zou worden stopgezet. De kinderen zouden voor een onbekende termijn op een […]

Lees verder

Eenzijdige wijziging contract door ondernemer naar meer contracturen vanwege zwaarwegende reden van bedrijfseconomische aard niet onderbouwd. Personeelstekort en betaalbaar houden van uurtarief zijn hier volstrekt onvoldoende argumenten.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige wijziging van het contract van de consument voor de opvang van haar dochter. De ondernemer heeft het contract met ingang gewijzigd dat de opvang gedurende 52 weken, 10,5 uur per dag moet worden afgenomen in plaats van 48 weken 9 uur per dag. De ondernemer […]

Lees verder

Mogelijkheid om (ruiluren)tegoed op te bouwen is service ondernemer. In de lijn met eerdere uitspraken kunnen consumenten hier geen rechten aan ontlenen. Ondernemer vrij om ruilbeleid te wijzigen.

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft van de ondernemer eind oktober 2022 bericht ontvangen dat het ruilbeleid per 1 januari 2023 zal worden gewijzigd. Onderdeel van deze wijziging is dat de opgebouwde ruilpunten per 1 januari 2023 komen te vervallen. De consument voelt zich hierdoor gedupeerd, omdat hij daardoor een aanzienlijk aantal opgebouwde […]

Lees verder

Genoemde bedrijfseconomische omstandigheden rechtvaardigen eenzijdige wijziging overeenkomst niet

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de sluiting van de locatie waar de dochter van de consument op de peutergroep zat en het door het opzeggen van de plaatsingscontracten niet kunnen gebruiken van de opgebouwde ruiluren. Vanwege een tekort aan personeel heeft de ondernemer het besluit genomen om de peuteropvang op de betreffende […]

Lees verder