Communicatie

Wijze van communicatie en bejegening door ondernemer levert geen onzorgvuldig of nalatig handelen op. Consument heeft overeenkomst opgezegd.

Waar gaat de uitspraak over? Deze zaak gaat om communicatie en de omgang met de consument. Eén klacht gaat over het niet aanbieden van fruit aan de zoon van de consument omdat hij zijn eigen groentebakje van huis meenam. Dit baseert de consument op basis van een foto in de portal van ondernemer. Voor de […]

Lees verder

Weigering toegang als time-out begrijpelijk, maar communicatie en concrete stappen ondernemer onduidelijk.

Waar gaat de uitspraak over? Tijdens de opvang heeft een incident plaatsgevonden met de zoon van de consument, waarop de ondernemer een ‘time-out’ heeft ingezet met verlenging. De zoon van consument heeft hierdoor geen toegang meer tot de opvang. Als reden hiervoor noemt de ondernemer dat hij geen/onvoldoende bekwame medewerkers heeft om de steeds zwaarder […]

Lees verder

Opzegging overeenkomst in gegeven omstandigheden niet rechtsgeldig en gebrek aan goede communicatie

Waar gaat de uitspraak over? In dit geschil heeft de ondernemer de plaatsingsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd. Het geschil betreft de handelwijze van de ondernemer ten aanzien van incidenten op de BSO waarbij de zoon van consument was betrokken, de onmiddellijke beëindiging van de plaatsingsovereenkomst en de communicatie met de consument door (verschillende medewerkers van) […]

Lees verder

Ondernemer mag voorwaarde hanteren dat ouders bij aanvragen gebruik maken van het ouderportaal of de opvangapp

Waar gaat de uitspraak over Consument klaagt erover dat op een bepaalde dag er geen opvang werd aangeboden en over de door de ondernemer gehanteerde wijze van communiceren. De ondernemer geeft in het standpunt aan dat de consument heeft bevestigd gebruik te maken van de internetsite van het ouderportaal. Voor de ondernemer was daarmee de kwestie […]

Lees verder

Ondernemer moet ook ouder die gezag heeft informeren, ook al heeft die ouder geen contract met de ondernemer

Onderwerp van het geschil Een vader vraagt bij de kinderopvang informatie over de ontwikkeling van zijn zoon, omdat hij zich zorgen maakt over de spraakontwikkeling. De ouders zijn gescheiden en de moeder heeft een contract met de opvang. De ondernemer gaf deze informatie na veel moeite en betrok de vader niet bij het eindgesprek. Als […]

Lees verder

Ondernemer moet deel gemiste opvanguren vergoeden

Onderwerp van het geschil De consument maakt al bijna twee jaar gebruik van de halve dagopvang van 7 tot 13 uur. Zij brengt haar dochter pas rond 9 uur en maakt in feite slechts 4 uur gebruik van de opvang. Zij is verbaasd wanneer blijkt dat de ondernemer al lang ook flexibele opvang biedt, waarbij […]

Lees verder

Verwarrende communicatie leidt tot opzegging per direct

Onderwerp van het geschil Enkele dagen nadat een kind op de opvang ziek is geworden en naar de eerste hulp moest, willen de ouders het kind weer naar de opvang brengen. Er is telefonisch en via whatsapp contact dat tot verwarring leidt, waarna de ouders de opvang direct opzeggen. De ondernemer had beter moeten communiceren […]

Lees verder