Communicatie

Ondernemer mag voorwaarde hanteren dat ouders bij aanvragen gebruik maken van het ouderportaal of de opvangapp

Waar gaat de uitspraak over Consument klaagt erover dat op een bepaalde dag er geen opvang werd aangeboden en over de door de ondernemer gehanteerde wijze van communiceren. De ondernemer geeft in het standpunt aan dat de consument heeft bevestigd gebruik te maken van de internetsite van het ouderportaal. Voor de ondernemer was daarmee de kwestie […]

Lees verder

Ondernemer moet ook ouder die gezag heeft informeren, ook al heeft die ouder geen contract met de ondernemer

Onderwerp van het geschil Een vader vraagt bij de kinderopvang informatie over de ontwikkeling van zijn zoon, omdat hij zich zorgen maakt over de spraakontwikkeling. De ouders zijn gescheiden en de moeder heeft een contract met de opvang. De ondernemer gaf deze informatie na veel moeite en betrok de vader niet bij het eindgesprek. Als […]

Lees verder

Ondernemer moet deel gemiste opvanguren vergoeden

Onderwerp van het geschil De consument maakt al bijna twee jaar gebruik van de halve dagopvang van 7 tot 13 uur. Zij brengt haar dochter pas rond 9 uur en maakt in feite slechts 4 uur gebruik van de opvang. Zij is verbaasd wanneer blijkt dat de ondernemer al lang ook flexibele opvang biedt, waarbij […]

Lees verder

Verwarrende communicatie leidt tot opzegging per direct

Onderwerp van het geschil Enkele dagen nadat een kind op de opvang ziek is geworden en naar de eerste hulp moest, willen de ouders het kind weer naar de opvang brengen. Er is telefonisch en via whatsapp contact dat tot verwarring leidt, waarna de ouders de opvang direct opzeggen. De ondernemer had beter moeten communiceren […]

Lees verder

Handelen ondernemer bij vermoedens seksueel misbruik niet professioneel

Onderwerp van het geschil De commissie vindt dat de ondernemer niet professioneel heeft gereageerd, nadat de ouder melding maakte van een vermoeden van seksueel misbruik. Het geschil vloeit voort uit twee tussen de consument en de ondernemer tot stand gekomen overeenkomsten betreffende [de dagopvang].   De consument heeft per brief van 3 mei 2006 een inhoudelijke klacht […]

Lees verder