Bewijs

Nalaten tijdig ziekenhuisresultaten aan kinddossier toevoegen als oorzaak vertraging passende vervolgplek kind niet bewezen.

Waar gaat de uitspraak over? Kern van het geschil betreft het nalaten door de (gezinsadviseur van de) ondernemer van het plaatsen van het ziekenhuisverslag in het digitale dossier van PPO, waardoor eerst een onjuist advies is uitgebracht over een passende vervolgplek voor de zoon van de consument. De consument stelt dat door het te laat […]

Lees verder

Consument dient gedurende opzegtermijn opzegkosten te betalen. Onvoldoende bewijs dat ondernemer tariefsverhoging bekend heeft gemaakt.

Waar gaat de uitspraak over? De consument was niet tevreden met de dienstverlening van de ondernemer en maakte zich zorgen over de kwaliteit van de opvang, nu haar zoon na de opvang steeds overprikkeld was. Vanwege die overgevoeligheid op de prikkels heeft de consument, na advies van de GGD, de opvangovereenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd. […]

Lees verder

Onterecht per direct opzeggen overeenkomst door ondernemer. Door consument verlangde schadevergoeding niet toegekend.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over het per direct opzeggen van de overeenkomst door de ondernemer. Volgens de consument is zijn zoontje weggestuurd zonder voorafgaande kennisgeving en waarschuwing en de ondernemer geeft aan dat het zoontje zich niet veilig voelt in de opvang van de ondernemer. De ondernemer geeft voor de opzegging […]

Lees verder

Geen bewijs dat zoon consument fruithapje heeft gekregen waardoor hij ernstige allergische reactie kreeg. Klachtwaardig handelen door ondernemer kan niet worden vastgesteld.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het fruithapje dat de zoon heeft gekregen als gevolg waarvan hij een ernstige allergische reactie heeft gekregen. De consument stelt dat door nalatig handelen van de ondernemer de gezondheid en veiligheid van de zoon van de consument in gevaar is gebracht. De consument verlangt een vergoeding van […]

Lees verder