Bewijs

Geen bewijs dat zoon consument fruithapje heeft gekregen waardoor hij ernstige allergische reactie kreeg. Klachtwaardig handelen door ondernemer kan niet worden vastgesteld.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het fruithapje dat de zoon heeft gekregen als gevolg waarvan hij een ernstige allergische reactie heeft gekregen. De consument stelt dat door nalatig handelen van de ondernemer de gezondheid en veiligheid van de zoon van de consument in gevaar is gebracht. De consument verlangt een vergoeding van […]

Lees verder