betaling

Terugvordering kinderopvangtoeslag komt voor risico van consument, ondernemer is geen partij

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de urenberekening door de ondernemer. De ondernemer heeft hierin een fout gemaakt, waardoor de consument nu geld moet terugbetalen aan de belastingdienst. De ondernemer heeft op een misleidende wijze de weergave van de tarieven in de overeenkomst vermeld. De ondernemer geeft aan dat de consument jaarlijks […]

Lees verder

Ondernemer moet gevraagde stukken voor aanvraag kinderopvangtoeslag aan consument verstrekken

Waar gaat de uitspraak over De consument maakte van 2016 tot 2018 gebruik van kinderopvang bij de ondernemer. Zij wilde in 2018 opnieuw kinderopvangtoeslag aanvragen, maar had hiervoor bepaalde gegevens van de ondernemer nodig. Zij heeft de ondernemer om stukken verzocht, maar die reageert niet. De belastingdienst heeft de kinderopvangtoeslag stopgezet en teruggevorderd, omdat de […]

Lees verder

Ondernemer heeft geen betaling meer van consument tegoed

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt erover dat de ondernemer stelt een bedrag tegoed te hebben voor kinderopvang over het jaar 2011. De commissie beslist dat partijen over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben en er niet is vast komen te staan dat er nog openstaande facturen uit 2011 zijn. […]

Lees verder

Ondernemer heeft niet goed vastgelegd wat afgesproken is met de consument met betrekking tot prijs en uren

Waar gaat de uitspraak over Partijen hebben geen schriftelijke overeenkomst, slechts mondelinge afspraken. De ouder is het niet eens met de in rekening gebrachte prijs en uren van de opvang. Zij wil een specificatie van de uren. De ondernemer geeft geen duidelijkheid over het aantal afgenomen uren, maar vraagt wel rente en incassokosten. De commissie […]

Lees verder