bejegening/privacy schending

Opzeggen overeenkomsten door ondernemer vanwege verstoorde relatie gerechtvaardigd. Wel heeft ondernemer privacy consument geschonden.

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de twee overeenkomsten met betrekking tot de opvang van de twee dochters van de consument per direct opgezegd wegens de verstoorde relatie tussen de consument en de ondernemer. Door deze abrupte opzegging stelt de consument dat zij niet de gelegenheid heeft gekregen om vervangende opvang te regelen. […]

Lees verder