aanbod

Pakket dat perfect aansluit op situatie consument biedt ondernemer niet aan. Advies ondernemer is algemeen, consument heeft eigen verantwoordelijkheid bij aangaan overeenkomst

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het advies dat de ondernemer heeft gegeven aan de consument voor wat betreft het opvangpakket dat de consument het beste kan overeenkomen. De consument is van oordeel dat de manier waarop de ondernemer informatie geeft over de verschillende pakketten onduidelijk is. De ondernemer heeft aangevoerd dat vijf […]

Lees verder