Tag Archives for " Personeel "

Waarom en hoe worden gastouders en andere kinderopvangmedewerkers continue gescreend?

Alle medewerkers in de kinderopvang moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. De VOG toont aan dat een medewerker geen strafbare feiten heeft gepleegd waardoor hij niet met kinderen mag werken. Maar deze verklaring is een momentopname. Daarna kan een medewerker alsnog strafbare feiten plegen die een bedreiging vormen voor de veiligheid van kinderen. Daarom […]

Lees verder

Wat houdt het “Vierogenprincipe” in?

Vierogenprincipe Wat houdt het vierogenprincipe in? Vanaf juli 2013 geldt dat een kinderopvangorganisatie moet voldoen aan het zogenoemde vier-ogenprincipe. Dit betekent dat de houder van een kindercentrum de dagopvang op zodanige wijze organiseert, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een […]

Lees verder

Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en continue screening

Al het personeel, dat werkt bij een kinderopvangorganisatie (inclusief de eigenaar) moet in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Nieuwe medewerkers moeten deze VOG twee maanden voordat zij bij een organisatie in dienst treden laten zien. De verklaring mag op dat moment niet ouder zijn dan twee maanden. Een VOG geeft […]

Lees verder