Tag Archives for " Ouders "

De kassiersfunctie van het gastouderbureau, wat houdt dat in?

Het gastouderbureau int de opvangkosten van ouders en betaalt vervolgens aan de gastouder het afgesproken tarief. Volgens de Wet op het Financieel Toezicht moeten gastouderbureaus het geld dat bestemd is voor de gastouder, binnen vijf kalenderdagen na ontvangst, overmaken naar de gastouder. De Nederlandsche Bank houdt toezicht op de naleving hiervan. Ouders kiezen er soms […]

Lees verder

Hoe dien ik een klacht in bij de kinderopvangorganisatie?

Vertel kort en duidelijk waar u het niet mee eens bent en vraag om concrete maatregelen. Dit kan in eerste instantie gewoon mondeling. Pakt de kinderopvangorganisatie de klacht naar uw mening vervolgens onvoldoende op, dan kunt u alsnog schriftelijk klagen. Dit kan zowel per brief als per email. Bekijk een voorbeeld-klachtformulier

Lees verder

Waarom en hoe worden gastouders en andere kinderopvangmedewerkers continue gescreend?

Alle medewerkers in de kinderopvang moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. De VOG toont aan dat een medewerker geen strafbare feiten heeft gepleegd waardoor hij niet met kinderen mag werken. Maar deze verklaring is een momentopname. Daarna kan een medewerker alsnog strafbare feiten plegen die een bedreiging vormen voor de veiligheid van kinderen. Daarom […]

Lees verder

Wat biedt het Landelijk Centrum Hygiene en Veiligheid (LCHV)?

Bij het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) vindt u informatie over de gezondheidsrisico’s in een kindercentrum of peuterspeelzaal, of BSO. Het centrum stelt richtlijnen op hoe opvangorganisaties moeten handelen bij bepaalde ziektes. Bijvoorbeeld bij welke ziektes kinderen van de kinderopvang geweerd moeten worden. Ook hebben ze richtlijnen omtrent hygiëne op de kinderopvangorganisatie. Ga naar de […]

Lees verder

Moet mijn kind verplicht naar de voorschool na VVE-indicatie?

U kunt niet verplicht worden om uw kind deel te laten nemen aan Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE). VVE is bedoeld om kinderen met een taalachterstand te helpen om makkelijker de overstap te maken naar het basisonderwijs. Informeer wat het voor uw kind betekent bij het consultatiebureau. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om ouders te dwingen […]

Lees verder

Wat betekent VVE (Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie)?

VVE staat voor Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie. Een voorschool is een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, waar voorschools onderwijs wordt aangeboden met een VVE-programma. Een vroegschool bestaat uit de groepen 1 en 2 van de basisschool met VVE. Het gaat om onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Voorschoolse en vroegschoolse educatie is bedoeld om kinderen […]

Lees verder