Tag Archives for " Ouders "

Waar kan ik terecht met klachten over de kwaliteit van de tussenschoolse opvang?

De tussenschoolse opvang kan op verschillende manieren geregeld zijn. Soms heeft een school een contract voor de tussenschoolse opvang afgesloten met een kinderopvangorganisatie. Als u een contract heeft afgesloten met de kinderopvangorganisatie over de opvang tijdens de overblijf, kunt u gebruik maken van het Klachtenloket Kinderopvang, als u met elkaar niet tot een oplossing komt. […]

Lees verder

Wat houdt het “Vierogenprincipe” in?

Vierogenprincipe Wat houdt het vierogenprincipe in? Vanaf juli 2013 geldt dat een kinderopvangorganisatie moet voldoen aan het zogenoemde vier-ogenprincipe. Dit betekent dat de houder van een kindercentrum de dagopvang op zodanige wijze organiseert, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een […]

Lees verder
1 11 12 13