Tag Archives for " Ouders "

Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en continue screening

Al het personeel, dat werkt bij een kinderopvangorganisatie (inclusief de eigenaar) moet in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Nieuwe medewerkers moeten deze VOG twee maanden voordat zij bij een organisatie in dienst treden laten zien. De verklaring mag op dat moment niet ouder zijn dan twee maanden. Een VOG geeft […]

Lees verder

Hoe controleert de inspectie / GGD?

In veel gevallen worden er met de kinderopvangorganisaties afspraken gemaakt voor de controles, maar soms vinden de inspecties ook onaangekondigd plaats. Hoe vaak er gecontroleerd wordt, hangt af van het budget dat de gemeente hiervoor beschikbaar heeft. Dit hoeft niet per se jaarlijks te zijn. De Inspecteur Kinderopvang controleert of de kwaliteit van de opvang […]

Lees verder

Mijn kind heeft maar lichte verhoging, toch wil de medewerker geen paracetamol geven en moet ik mijn kind komen halen.

Het personeel van een kinderopvangorganisatie mag een kind niet zomaar medicatie geven. Als een kind ziek is, is het zowel voor het kind, als in het belang van de groep beter dat een kind naar huis gaat. Vaak ligt het er ook aan hoe een kind zich gedraagt met een lichte verhoging (38,5). De kinderopvang […]

Lees verder
1 10 11 12