Tag Archives for " Kwaliteit "

Hoe controleert de inspectie / GGD?

In veel gevallen worden er met de kinderopvangorganisaties afspraken gemaakt voor de controles, maar soms vinden de inspecties ook onaangekondigd plaats. Hoe vaak er gecontroleerd wordt, hangt af van het budget dat de gemeente hiervoor beschikbaar heeft. Dit hoeft niet per se jaarlijks te zijn. De Inspecteur Kinderopvang controleert of de kwaliteit van de opvang […]

Lees verder

Hoe weet ik wat resultaten van de controle door de Inspectie zijn?

De kinderopvangorganisatie is verplicht om het rapport kenbaar te maken aan de ouders. Dit kan door het rapport op de website te plaatsen of ergens ter inzage te leggen. Ook moet de organisatie het rapport aan de Oudercommissie sturen. De rapportages van de GGD zijn ook allemaal terug te vinden op de website van het […]

Lees verder

Wie houdt er toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang?

Dit gebeurt door de Inspectie Kinderopvang van de GGD. De inspecties vinden plaats in opdracht van de gemeente, die de vergunningen verleend. Wanneer de inspecteur van de GGD overtredingen constateert, adviseert zij de gemeente om te handhaven. De zwaarste sanctie, die een kinderopvang kan treffen, is uitschrijving uit het LRK. Ook heeft de Oudercommissie een […]

Lees verder

Waar kan ik terecht met klachten over de kwaliteit van de tussenschoolse opvang?

De tussenschoolse opvang kan op verschillende manieren geregeld zijn. Soms heeft een school een contract voor de tussenschoolse opvang afgesloten met een kinderopvangorganisatie. Als u een contract heeft afgesloten met de kinderopvangorganisatie over de opvang tijdens de overblijf, kunt u gebruik maken van het Klachtenloket Kinderopvang, als u met elkaar niet tot een oplossing komt. […]

Lees verder