Tag Archives for " Gastouderopvang "

De kassiersfunctie van het gastouderbureau, wat houdt dat in?

Het gastouderbureau int de opvangkosten van ouders en betaalt vervolgens aan de gastouder het afgesproken tarief. Volgens de Wet op het Financieel Toezicht moeten gastouderbureaus het geld dat bestemd is voor de gastouder, binnen vijf kalenderdagen na ontvangst, overmaken naar de gastouder. De Nederlandsche Bank houdt toezicht op de naleving hiervan. Ouders kiezen er soms […]

Lees verder

Als gastouder bij een vraagouder thuis werken?

Als een gastouder bij de vraagouder thuis werkt, valt de situatie onder twee of drie regelingen: de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen,  het Burgerlijk Wetboek (boek 7 Titel 10 arbeidsovereenkomst) en/of de Regeling dienstverlening aan huis. Wat houdt de Regeling dienstverlening aan huis in en wanneer valt u als vraagouder daaronder?Met de Regeling dienstverlening aan […]

Lees verder

Waarom en hoe worden gastouders en andere kinderopvangmedewerkers continue gescreend?

Alle medewerkers in de kinderopvang moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. De VOG toont aan dat een medewerker geen strafbare feiten heeft gepleegd waardoor hij niet met kinderen mag werken. Maar deze verklaring is een momentopname. Daarna kan een medewerker alsnog strafbare feiten plegen die een bedreiging vormen voor de veiligheid van kinderen. Daarom […]

Lees verder

Ik heb mijn contract met het Gastouderbureau getekend, maar mijn gastouder heeft nog geen inschrijving. Wat nu?

De opvang door een gastouder kan pas starten als aan alle voorwaarden is voldaan. Dit houdt onder meer in dat de gastouder moet zijn ingeschreven bij het LRK en ook een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) heeft gekregen. Als de opvang al gestart is zonder dat aan deze voorwaarden is voldaan, ontvangt u geen kinderopvangtoeslag.

Lees verder