Over de organisatie

De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB) handelen onder één naam: De Geschillencommissie.

Foto van vlag van de Gechillencommissie

De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC)

De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) bestaat sinds 1970 en heeft veel ervaring met het oplossen en beoordelen van klachten en geschillen. Er zijn op dit moment bijna 70 geschillencommissies. Daarvan zijn er veertien commissies die klachten over de zorg behandelen. Deze hebben een eigen website, www.degeschillencommissiezorg.nl.

De Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf

De Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB) behandelt sinds 1999 klachten en geschillen tussen bedrijven onderling. Ook beoordeelt de SGB klachten en geschillen, die samenhangen met verenigingsregelingen en de handhaving van tuchtrecht. Op dit moment zijn er meer dan tien Geschillencommissies die zakelijke klachten behandelen.

Lees meer over de Geschillencommissies (de totstandkoming, de samenstelling, het wraken van een commissie).

Bestuur en de directie

Het bestuur van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken bestaat uit negen leden: drie onafhankelijke leden, drie leden op voordracht van de consumentenorganisaties en drie leden op voordracht van de ondernemersorganisaties. De drie onafhankelijke leden worden benoemd door de minister van Veiligheid en Justitie, op voordracht van het bestuur.

Het bestuur van de SGB bestaat uit drie onafhankelijke leden. Dit zijn dezelfde personen als de onafhankelijke bestuursleden van de SGC.

Kantoor

Het kantoor van De Geschillencommissie staat in Den Haag. Hier werken ruim vijftig mensen. Zij geven administratieve en juridische ondersteuning aan alle geschillencommissies. Bekijk het organigram van De Geschillencommissie.

De Geschillencommissie en kwaliteit

De Geschillencommissie vindt kwaliteit belangrijk. Daarom is de organisatie in het bezit van het ISO 9001:2015 certificaat.

Verder maakt De Geschillencommissie gebruik van het INK model en verschillende audits om te checken of de kwaliteit van de bedrijfsvoering op niveau is of nog verder kan verbeteren. Het INK (Instituut Nederlandse Kwaliteit) is een onafhankelijke organisatie die dit kan toetsen.

INK-onderscheiding****

De Geschillencommissie heeft in 2012 een audit uit laten voeren door het INK. Het INK was erg tevreden en reikte aan De Geschillencommissie een vier sterren INK-onderscheiding uit. Lees het rapport (pdf) van De Geschillencommissie.