Nieuws

Trefwoord:

Onderwerp:

Soort opvang:

Jaar:

Alle nieuwsberichten

Resultaten (106)

Kinderopvangtoeslag voor kind op peuterspeelzaal

29 / 09 / 2017

Vanaf 1 januari 2018 worden alle peuterspeelzalen kinderdagverblijven. Daardoor kunnen werkende ouder mogelijk kinderopvangtoeslag aanvragen als hun kind naar de peuterspeelzaal gaat.

Cameratoezicht in de kinderopvang

21 / 09 / 2017

De afgelopen jaren is het toezicht in de kinderopvang verscherpt. Ook de introductie van het vier-ogenprincipe heeft er voor gezorgd dat kinderopvangondernemers steeds vaker camera's in en rondom de locaties plaatsen.

Overzicht erkende EHBO-certificaten

08 / 09 / 2017

Volgens de wet IKK moet vanaf januari 2018 op elk kinderdagverblijf en elke peuterspeelzaal altijd iemand aanwezig moet zijn met een geldig en erkend Kinder-EHBO-certificaat.

Besluiten IKK en Harmonisatiewet definitief vastgesteld

06 / 09 / 2017

De wijzigingen van diverse besluiten in verband met de harmonisatie van de regelgeving voor kindercentra en peuterspeelzalen en het Besluit kwaliteit kinderopvang zijn definitief vastgesteld.

Gastouder aan huis, wat zijn de regels?

25 / 08 / 2017

Als een gastouder bij de vraagouder thuis werkt, valt de situatie eigenlijk onder twee of drie regelingen: die van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en het Burgerlijk Wetboek (boek 7 Titel 10 arbeidsovereenkomst) en/ of de Regeling dienstverlening aan huis.

Afwegingskader huiselijk geweld en kindermishandeling vanaf 2019 verplicht

20 / 08 / 2017

Per 1 januari 2019 zijn professionals verplicht te werken met een afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Tot die datum krijgen beroepsgroepen de tijd om een afwegingskader op te stellen waarin is vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is dat melding vereist is.

Nieuwe versie modelrapporten kinderopvang beschikbaar

09 / 08 / 2017

Onlangs publiceerde het ministerie van SZW de nieuwste versie modelrapporten dagopvang, BSO, peuterspeelzaal, gastouder en voorziening voor gastouderopvang (versie juli 2017).

Als gastouder een klacht over het gastouderbureau?

31 / 07 / 2017

Er komen vaak vragen van gastouders bij het Klachtenloket Kinderopvang over moeilijkheden tussen de gastouder en het gastouderbureau.

Maximum uurtarieven voor kinderopvangtoeslag 2018 bekend

21 / 07 / 2017

Deze week heeft demissionair minister Asscher de maximum uurtarieven voor kinderopvangtoeslag voor 2018 bekend gemaakt.

Toeslag kinderopvang ook voor peuterspeelzaal in 2018

20 / 07 / 2017

Vanaf 2018 kunnen ouders ook kinderopvangtoeslag krijgen als hun kind naar de peuterspeelzaal gaat. Deze toeslag is vanaf 1 november aan te vragen bij de Belastingdienst. Zij ontvangen dan vanaf 1 januari de toeslag.

  • LANDELIJK LOKET KLACHTEN EN GESCHILLEN VOOR KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

  • Disclaimer
  • Privacy
Terug naar boven