Nieuws

Trefwoord:

Onderwerp:

Soort opvang:

Jaar:

Alle nieuwsberichten

Resultaten (102)

Facturen jaarlijkse bijdrage Geschillencommissie Kinderopvang 2018 verstuurd

01 / 11 / 2017

Deze week ontvangen de kinderopvanghouders de factuur voor de jaarlijkse bijdrage voor aansluiting bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Adviesrecht oudercommissie prijswijzigingen

23 / 10 / 2017

Oudercommissies hebben adviesrecht als het gaat om prijswijzigingen in de kinderopvang. BOinK geeft ook dit jaar een samenvatting met redelijke en onredelijke argumenten voor verhogingen van tarieven.

BSO mag opvangtijden aanhouden die aansluiten op schooltijden van verschillende aangesloten scholen

13 / 10 / 2017

Onlangs heeft de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen een uitspraak gedaan over de eindtijden van de voorschoolse opvang en het betalen van opvanguren.

Vraagouder zegt contract met gastouderbureau op, omdat ze geen vertrouwen meer heeft in de ondernemer

13 / 10 / 2017

De ouder heeft de overeenkomst met het gastouderbureau opgezegd omdat zij ernstig twijfelt aan de geestelijke gezondheid van de ondernemer. De ouder wil wel verder met dezelfde gastouder, maar heeft geen vertrouwen meer in het gastouderbureau. De ondernemer eist dan ook een boete van 1000 euro.

Start op tijd met beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

09 / 10 / 2017

In het kader van de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK), die vanaf 1 januari 2018 geldt, moeten kinderopvangorganisaties beschikken over een beleidsplan veiligheid en gezondheid. Dit beleidsplan vervangt de huidige risico inventarisatielijst.

Bijna 300 klantcontacten per maand

06 / 10 / 2017

In 2016 heeft Klachtenloket Kinderopvang 2700 telefoontjes gehad en 750 mailtjes, bijna 300 klantcontacten per maand.

Kinderopvangtoeslag voor kind op peuterspeelzaal

29 / 09 / 2017

Vanaf 1 januari 2018 worden alle peuterspeelzalen kinderdagverblijven. Daardoor kunnen werkende ouder mogelijk kinderopvangtoeslag aanvragen als hun kind naar de peuterspeelzaal gaat.

Cameratoezicht in de kinderopvang

21 / 09 / 2017

De afgelopen jaren is het toezicht in de kinderopvang verscherpt. Ook de introductie van het vier-ogenprincipe heeft er voor gezorgd dat kinderopvangondernemers steeds vaker camera's in en rondom de locaties plaatsen.

Overzicht erkende EHBO-certificaten

08 / 09 / 2017

Volgens de wet IKK moet vanaf januari 2018 op elk kinderdagverblijf en elke peuterspeelzaal altijd iemand aanwezig moet zijn met een geldig en erkend Kinder-EHBO-certificaat.

Besluiten IKK en Harmonisatiewet definitief vastgesteld

06 / 09 / 2017

De wijzigingen van diverse besluiten in verband met de harmonisatie van de regelgeving voor kindercentra en peuterspeelzalen en het Besluit kwaliteit kinderopvang zijn definitief vastgesteld.

  • LANDELIJK LOKET KLACHTEN EN GESCHILLEN VOOR KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

  • Disclaimer
  • Privacy
Terug naar boven