Nieuws

Trefwoord:

Onderwerp:

Soort opvang:

Jaar:

Alle nieuwsberichten

Resultaten (102)

Nieuwe versie modelrapporten kinderopvang beschikbaar

18 / 12 / 2017

Onlangs publiceerde het ministerie van SZW de nieuwste versie modelrapporten dagopvang, BSO , gastouder en voorziening voor gastouderopvang (versie januari 2018).

Webinar over personenregister kinderopvang

08 / 12 / 2017

Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen zich inschrijven in het personenregister kinderopvang. Zo kan de overheid vaste én tijdelijke medewerkers continu screenen. Doel: een veiliger kinderopvang. Maar hoe werkt het register precies? En wie moet zich eigenlijk inschrijven?

Kan kind naar de BSO tijdens onderwijsstaking op 12 december?

07 / 12 / 2017

Dinsdag 12 december gaan leraren van het basisonderwijs staken. Kunt u uw kind dan naar de BSO brengen?

Stichting Nysa brancheorganisatie voor alle gastouders in Nederland

06 / 12 / 2017

Het bestuur van Nysa, de beroepsorganisatie voor zelfstandige gastouders, heeft besloten met ingang van 1 januari 2018 de stap te zetten naar een brancheorganisatie voor alle gastouders in Nederland.

Naamswijziging Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

06 / 12 / 2017

In verband met de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waarbij het onderscheid tussen kinderdagopvang en peuterspeelzalen komt te vervallen, zal de naam van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen veranderen.

Kwaliteitseisen voor dagopvang en buitenschoolse opvang veranderen per 1 jan. 2018

01 / 12 / 2017

Vanaf 1 jan. 2018 wijzigen de kwaliteitseisen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang, middels de Wet Innovatie Kwaliteitseisen Kinderopvang (IKK).

Verbinden en samenwerken thema van Week tegen Kindermishandeling

20 / 11 / 2017

De week van 20 tot en met 26 november is de jaarlijkse Week tegen Kindermishandeling. In Nederland groeien ruim 118.00 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Om dit te verminderen organiseren het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en Movisie de Week tegen Kindermishandeling.

BOinK zoekt ouders met problemen kinderopvangtoeslag

20 / 11 / 2017

BOinK, de belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen, zoekt ouders die problemen hebben (gehad) met kinderopvangtoeslag en daar grote financiële gevolgen van ondervinden of hebben ondervonden.

Informatiebijeenkomsten over invoering IKK

15 / 11 / 2017

Het ministerie van SZW organiseert samen met GGD GHOR Nederland een tweede serie bijeenkomsten over de invoering van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) die per 1 januari 2018 ingaat.

Adviesrecht voor oudercommissies over beleidsveranderingen Wet IKK

03 / 11 / 2017

Per 1 januari 2018 gaat de Wet IKK in. Oudercommissies hebben adviesrecht over veranderingen in het beleid naar aanleiding van deze wet.

  • LANDELIJK LOKET KLACHTEN EN GESCHILLEN VOOR KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

  • Disclaimer
  • Privacy
Terug naar boven