Nieuws

Trefwoord:

Onderwerp:

Soort opvang:

Jaar:

Alle nieuwsberichten

Resultaten (106)

Kan kind naar de BSO tijdens onderwijsstaking op 14 maart?

12 / 03 / 2018

Woensdag 14 maart gaan leraren van het basisonderwijs uit Noord-Holland, Flevoland en Utrecht staken. Kunt u uw kind dan naar de BSO brengen?

Inschrijven het personenregister

29 / 01 / 2018

Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven vanaf 1 maart 2018 in het Personenregister kinderopvang. Op die manier kan de overheid vaste én tijdelijke medewerkers continu screenen.

Naamswijziging Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

01 / 01 / 2018

In verband met de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waarbij het onderscheid tussen kinderdagopvang en peuterspeelzalen komt te vervallen, is de naam van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen veranderd.

Medezeggenschap van ouders in kleine kinderopvangorganisaties

22 / 12 / 2017

Als kinderopvangorganisatie ben je verplicht om een oudercommissie (oc) te hebben. Als het niet lukt om een oudercommissie te vormen, dan mag er een ‘alternatieve vorm van ouderbetrokkenheid’ plaats vinden als er aan de eisen van de ‘Wet kinderopvang’ wordt voldaan.

Nieuwe versie modelrapporten kinderopvang beschikbaar

18 / 12 / 2017

Onlangs publiceerde het ministerie van SZW de nieuwste versie modelrapporten dagopvang, BSO , gastouder en voorziening voor gastouderopvang (versie januari 2018).

Webinar over personenregister kinderopvang

08 / 12 / 2017

Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen zich inschrijven in het personenregister kinderopvang. Zo kan de overheid vaste én tijdelijke medewerkers continu screenen. Doel: een veiliger kinderopvang. Maar hoe werkt het register precies? En wie moet zich eigenlijk inschrijven?

Kan kind naar de BSO tijdens onderwijsstaking op 12 december?

07 / 12 / 2017

Dinsdag 12 december gaan leraren van het basisonderwijs staken. Kunt u uw kind dan naar de BSO brengen?

Stichting Nysa brancheorganisatie voor alle gastouders in Nederland

06 / 12 / 2017

Het bestuur van Nysa, de beroepsorganisatie voor zelfstandige gastouders, heeft besloten met ingang van 1 januari 2018 de stap te zetten naar een brancheorganisatie voor alle gastouders in Nederland.

Naamswijziging Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

06 / 12 / 2017

In verband met de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waarbij het onderscheid tussen kinderdagopvang en peuterspeelzalen komt te vervallen, zal de naam van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen veranderen.

Kwaliteitseisen voor dagopvang en buitenschoolse opvang veranderen per 1 jan. 2018

01 / 12 / 2017

Vanaf 1 jan. 2018 wijzigen de kwaliteitseisen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang, middels de Wet Innovatie Kwaliteitseisen Kinderopvang (IKK).

  • LANDELIJK LOKET KLACHTEN EN GESCHILLEN VOOR KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

  • Disclaimer
  • Privacy
Terug naar boven