Nieuws

Trefwoord:

Onderwerp:

Soort opvang:

Jaar:

Alle nieuwsberichten

Resultaten (102)

Melding bij Veilig Thuis is niet gerechtvaardigd, ondernemer moet schriftelijk rectificeren

24 / 05 / 2018

Recent heeft de Geschillencommissie Kinderopvang een uitspraak gedaan over een melding bij Veilig Thuis door een kinderopvangorganisatie. Volgens de ouder is er onterecht melding gedaan en heeft de ondernemer niet gehandeld volgens de Meldcode Kindermishandeling.

Aanvraagformulieren VOG

24 / 05 / 2018

Per 1 maart 2018 moet iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen zich inschrijven in het personenregister. Dat geldt ook voor iedereen die structureel aanwezig is op de opvanglocatie tijdens de opvanguren. De overheid kan zo vaste én tijdelijke medewerkers en structureel aanwezigen op de opvanglocatie tijdens opvanguren continu screenen. Met als doel een veiliger kinderopvang.

Nieuwe BKR zorgt voor veel denkwerk

24 / 05 / 2018

Bijna alle kinderopvanglocaties denken na over eventuele aanpassingen naar aanleiding van de nieuwe beroepskracht-kind ratio voor baby’s. Moeten ze meer pedagogisch medewerkers aannemen of juist minder baby’s toelaten?

Informatie over kwaliteit van een opvanglocatie

24 / 05 / 2018

Betrouwbare en toegankelijke informatie over de kwaliteit van een opvanglocatie is voor veel ouders van groot belang. De informatie kan bijdrage bij het maken van de juiste keuze voor de opvang van uw kinderen.

Overzicht maatregelen IKK 2019 en 2023

22 / 05 / 2018

Een aanzienlijk gedeelte van de nieuwe IKK- regelingen zijn op 1 januari 2018 al ingegaan. Maar er komen nog meer wijzigingen aan.

Ondernemer hoeft niet afgenomen vakantie-uren niet terug te betalen

16 / 03 / 2018

Recent heeft de Geschillencommissie Kinderopvang een uitspraak gedaan over niet afgenomen vakantie-uren. Nadat een ouder onverwacht ontslagen is, heeft de ouder de opvang opgezegd. De ouder vraagt aan de ondernemer of deze de niet genoten vakantiedagen terug wil betalen.

Kan kind naar de BSO tijdens onderwijsstaking op 14 maart?

12 / 03 / 2018

Woensdag 14 maart gaan leraren van het basisonderwijs uit Noord-Holland, Flevoland en Utrecht staken. Kunt u uw kind dan naar de BSO brengen?

Inschrijven het personenregister

29 / 01 / 2018

Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven vanaf 1 maart 2018 in het Personenregister kinderopvang. Op die manier kan de overheid vaste én tijdelijke medewerkers continu screenen.

Naamswijziging Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

01 / 01 / 2018

In verband met de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waarbij het onderscheid tussen kinderdagopvang en peuterspeelzalen komt te vervallen, is de naam van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen veranderd.

Medezeggenschap van ouders in kleine kinderopvangorganisaties

22 / 12 / 2017

Als kinderopvangorganisatie ben je verplicht om een oudercommissie (oc) te hebben. Als het niet lukt om een oudercommissie te vormen, dan mag er een ‘alternatieve vorm van ouderbetrokkenheid’ plaats vinden als er aan de eisen van de ‘Wet kinderopvang’ wordt voldaan.

  • LANDELIJK LOKET KLACHTEN EN GESCHILLEN VOOR KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

  • Disclaimer
  • Privacy
Terug naar boven