Nieuws

Trefwoord:

Onderwerp:

Soort opvang:

Jaar:

Alle nieuwsberichten

Resultaten (106)

Alles wat u over ons wil weten gebundeld in het jaarverslag 2017

25 / 05 / 2018

In 2017 gaf het Klachtenloket Kinderopvang in 3337 telefoongesprekken advies en informatie aan ouders, oudercommissies en kinderopvangorganisaties. Bijna 45.000 unieke bezoekers bekeken de website www.klachtenloket-kinderopvang.nl. We behandelden in totaal 283 klachten om zo partijen verder te helpen.

Uw privacy, onze waarborg

25 / 05 / 2018

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG versterkt uw privacyrechten. Dankzij deze verordening geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Uw privacy is onze zorg. Wij gaan dan ook netjes met uw gegevens om.

Inspiratievideo's over IKK

24 / 05 / 2018

Het ministerie van Sociale Zaken Werkgelegenheid ontwikkelde over de nieuwe kwaliteitseisen in de wet IKK een inspiratievideo voor ondernemers.

Invoering directe financiering in kinderopvang minimaal een jaar later

24 / 05 / 2018

Staatssecretaris Tamara van Ark heeft besloten dat de directe financiering in de kinderopvang een jaar later zal worden ingevoerd en niet vanaf 2020.

Melding bij Veilig Thuis is niet gerechtvaardigd, ondernemer moet schriftelijk rectificeren

24 / 05 / 2018

Recent heeft de Geschillencommissie Kinderopvang een uitspraak gedaan over een melding bij Veilig Thuis door een kinderopvangorganisatie. Volgens de ouder is er onterecht melding gedaan en heeft de ondernemer niet gehandeld volgens de Meldcode Kindermishandeling.

Aanvraagformulieren VOG

24 / 05 / 2018

Per 1 maart 2018 moet iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen zich inschrijven in het personenregister. Dat geldt ook voor iedereen die structureel aanwezig is op de opvanglocatie tijdens de opvanguren. De overheid kan zo vaste én tijdelijke medewerkers en structureel aanwezigen op de opvanglocatie tijdens opvanguren continu screenen. Met als doel een veiliger kinderopvang.

Nieuwe BKR zorgt voor veel denkwerk

24 / 05 / 2018

Bijna alle kinderopvanglocaties denken na over eventuele aanpassingen naar aanleiding van de nieuwe beroepskracht-kind ratio voor baby’s. Moeten ze meer pedagogisch medewerkers aannemen of juist minder baby’s toelaten?

Informatie over kwaliteit van een opvanglocatie

24 / 05 / 2018

Betrouwbare en toegankelijke informatie over de kwaliteit van een opvanglocatie is voor veel ouders van groot belang. De informatie kan bijdrage bij het maken van de juiste keuze voor de opvang van uw kinderen.

Overzicht maatregelen IKK 2019 en 2023

22 / 05 / 2018

Een aanzienlijk gedeelte van de nieuwe IKK- regelingen zijn op 1 januari 2018 al ingegaan. Maar er komen nog meer wijzigingen aan.

Ondernemer hoeft niet afgenomen vakantie-uren niet terug te betalen

16 / 03 / 2018

Recent heeft de Geschillencommissie Kinderopvang een uitspraak gedaan over niet afgenomen vakantie-uren. Nadat een ouder onverwacht ontslagen is, heeft de ouder de opvang opgezegd. De ouder vraagt aan de ondernemer of deze de niet genoten vakantiedagen terug wil betalen.

  • LANDELIJK LOKET KLACHTEN EN GESCHILLEN VOOR KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

  • Disclaimer
  • Privacy
Terug naar boven