Medezeggenschap van ouders in kleine kinderopvangorganisaties

Als kinderopvangorganisatie ben je verplicht om een oudercommissie (oc) te hebben. Als het niet lukt om een oudercommissie te vormen, dan mag er een ‘alternatieve vorm van ouderbetrokkenheid’ plaats vinden als er aan de eisen van de ‘Wet kinderopvang’ wordt voldaan.

Voorkant van de brochure over alternatieve ouderraadplegingWat is alternatieve ouderraadpleging (AOR)?
Alternatieve ouderrraadpleging (AOR) is een andere vorm van ouderraadpleging, als het niet lukt om een oudercommissie te vormen. Ouders moeten de mogelijkheid krijgen hun mening te geven over voorgenomen wijzigingen waarop normaal gesproken de oudercommissie adviesrecht heeft.

Volgens de Wet kinderopvang mag de AOR worden ingezet; 

 • Als de kinderopvangorganisatie geen oc heeft kunnen instellen, én
 • Als het een kleine kinderopvangorganisatie betreft. Dat wil zeggen: een locatie waar maximaal vijftig kinderen gebruik van maken / een gastouderbureau met maximaal vijftig aangesloten gastouders, én
 • Als de organisatie zich voldoende inspant om een oc in te stellen (ook als er AOR plaatsvindt).

Vormen van alternatieve ouderraadpleging
In de Wet kinderopvang is niet vastgelegd waaraan AOR moet voldoen. Om ouders en kinder-opvangorganisaties op weg te helpen is er een speciale brochure ontwikkeld waarin diverse voorbeelden van AOR zijn uitgewerkt. In het kort zijn dit:

 • AOR tijdens een ouderavond
 • met behulp van digitale middelen zoals een forum
 • middels projectgroepjes
 • tijdens breng- en haalmomenten
 • door samenwerking met andere locaties/ oudercommissies

In de brochure ‘Alternatieve ouderraadpleging in de kinderopvang’ zijn deze voorbeelden uitgewerkt. U vindt deze brochure op www.AORkinderopvang.nl.

 • LANDELIJK LOKET KLACHTEN EN GESCHILLEN VOOR KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

 • Disclaimer
 • Privacy
Terug naar boven