Mediation

Wat is mediation?

In sommige gevallen lukt het niet om de klacht tussen ouder/oudercommissie en de kinderopvangorganisatie op te lossen. Toch willen beide partijen tot een oplossing komen. Vaak gaat het niet alleen om formele zaken, zoals contract of betalingen, maar zit communicatie tussen beide partijen ‘muurvast’. In die situaties kan er gebruik worden gemaakt van mediation.

De ouder of oudercommissie lost – samen met een vertegenwoordiger van de organisatie waarmee hij het conflict heeft – het probleem op. Een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, helpt daarbij. Hij/zij brengt op persoonlijke wijze en aan tafel de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces.

De mediator komt maximaal tweemaal naar ouder/oudercommissie en organisatie toe voor een gesprek om tot een oplossing te komen. Mediation is niet vrijblijvend: vooraf tekenen beide partijen een overeenkomst waarin zij verklaren zich te zullen inspannen om het probleem op te lossen en zich te houden aan de afspraken die zij maken. De bereikte oplossing wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, door beide partijen getekend.

Wanneer mediation?

Mediation kan worden ingezet als blijkt dat telefonische bemiddeling door het Klachtenloket Kinderopvang geen oplossing biedt. De mediation wordt geregeld door het Klachtenloket; in samenspraak wordt de vraag voor mediation geformuleerd. Wanneer uw klacht in aanmerking komt voor mediation neemt een van de mediators die bij het Klachtenloket Kinderopvang is aangesloten, contact met u op om afspraken te maken.

Wie doet de mediation?

Geregistreerde mediators – onafhankelijk van de kinderopvangorganisaties – voeren de mediation uit

Zijn er kosten verbonden aan mediation?

De mediator komt in beginsel tweemaal naar de ouder/oudercommissie en organisatie toe voor een gesprek om tot een oplossing te komen. Daar worden géén kosten voor in rekening gebracht. Wanneer mediation binnen die 2 gesprekken niet leidt tot een oplossing – er wel uitzicht is op een oplossing met meerdere gesprekken – dan wordt daar een offerte voor gemaakt.

Wat als mediation niet lukt?

Wanneer de mediation niet geslaagd is – en de klacht daarmee dus niet is opgelost – kan de ouder of oudercommissie om tot een uitspraak te komen het als geschil laten behandelen door de Geschillencommissie Kinderopvang.

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

"Met mediation lost de klager zelf het probleem op, samen met de persoon waarmee hij het conflict heeft. Afspraken na mediation houden vaak langer stand en hebben meer draagkracht. Dat is ook de reden dat ik ouders en organisaties binnen de kinderopvang adviseer om mediation te proberen.” 

"Met mediation lost de klager zelf het probleem op, samen met de persoon waarmee hij het conflict heeft. Afspraken na mediation houden vaak langer stand en hebben meer draagkracht. Dat is ook de reden dat ik ouders en organisaties binnen de kinderopvang adviseer om mediation te proberen.”