Mediation

2 meisjesWat is mediation?

In sommige gevallen lukt het niet om de klacht tussen ouder/oudercommissie en de kinderopvangorganisatie op te lossen. Toch willen beide partijen tot een oplossing komen met betrekking tot de klacht. Vaak gaat het niet alleen om formele zaken, zoals contract of betalingen, maar speelt verstoorde communicatie tussen beide partijen een rol. In die situaties kan gebruik worden gemaakt van mediation.

De ouder of oudercommissie lost - samen met een vertegenwoordiger van de organisatie waarmee hij het conflict heeft – het probleem op. Een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, helpt daarbij. Hij/zij brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces.

De mediator komt maximaal twee maal naar ouder/oudercommissie en organisatie toe voor een gesprek om tot een oplossing te komen. De mediation is niet vrijblijvend: vooraf tekenen beide partijen een overeenkomst waarin zij verklaren zich te zullen inspannen om het probleem op te lossen en zich te houden aan de afspraken die zij maken. De bereikte oplossing wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, die beide partijen tekenen.

Wanneer mediation?

Mediation kan worden ingezet als blijkt dat telefonische bemiddeling door het Klachtenloket Kinderopvang geen oplossing biedt. De mediation wordt ook geregeld door het Klachtenloket; in samenspraak wordt de vraag voor mediation geformuleerd. Wanneer uw klacht in aanmerking komt voor mediation neemt een van de mediators die bij het Klachtenloket Kinderopvang is aangesloten, contact met u op om afspraken te maken.

Wie doet de mediation?

De mediation wordt uitgevoerd door geregistreerde mediators, die onafhankelijk zijn van kinderopvangorganisaties.

Zijn er kosten verbonden aan mediation?

De mediator komt in beginsel twee maal naar de ouder/oudercommissie en organisatie toe voor een gesprek om tot een oplossing te komen. Daar worden geen kosten voor in rekening gebracht. Wanneer de mediation binnen die 2 gesprekken niet leidt tot een oplossing, maar er wel uitzicht is op een oplossing met meerdere gesprekken, dan wordt daar een offerte voor gemaakt.

 

Wat als mediation niet lukt?

Wanneer de mediation niet geslaagd is, kan de ouder of oudercommissie het geschil laten behandelen door de Geschillencommissie Kinderopvang.

  • LANDELIJK LOKET KLACHTEN EN GESCHILLEN VOOR KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

  • Disclaimer
  • Privacy
Terug naar boven