Verzorging

Verzorging

Verzorging van de kinderen speelt een belangrijke rol binnen de kinderopvang. In het pedagogisch beleidsplan moet een organisatie dan ook aangeven welke regels op het gebied van verzorging worden gehanteerd. De invulling hiervan wordt door de kinderopvang zelf bepaald.


Verzorging

Het beleidsplan

Wat hoort er in het beleidsplan?

Maar de volgende onderwerpen moeten in ieder geval in het beleidsplan worden opgenomen:

 • persoonlijke verzorging
 • voeding
 • zindelijkheid
 • rustmomenten
 • ziektebeleid

Dit beleid moet door de ouders zijn in te zien zijn. Als dat niet zo is, kunt u hier als ouder naar vragen bij een medewerker van de opvang. Heeft u de indruk dat de praktijk afwijkt van het beleid, bespreek dit dan met de direct verantwoordelijke op de groep.

Persoonlijke verzorging

Verschoning - Hoe vaak worden de kinderen verschoond? Zijn er vaste verschoonrondes, of wordt er ook tussendoor verschoond als dat nodig is? Krijgen kinderen schone kleren aan als dat nodig is? 

Hygiëne - Wanneer moeten de kinderen hun handen wassen? Moeten ze na het eten tanden poetsen? Moeten de ouders slofjes aan bij halen en brengen, zodat de vloer schoon blijft?  

De organisatie moet in het beleidsplan de eigen visie over de persoonlijke verzorging hebben opgenomen. Voor vragen over de verzorging van het  kind, kunnen ouders altijd bespreken met de leidsters of de organisatie.  

Zindelijkheid

De leeftijd waarop kinderen zindelijk worden, verschilt per kind. Wel kan worden gesteld dat de meeste kinderen tussen hun tweede en vierde jaar zindelijk worden. Toch kunnen ook kinderen, die inmiddels naar de BSO gaan, opnieuw moeite hebben met zindelijkheid door spanningen of veranderingen. Hoe er wordt omgegaan met deze verschillende leeftijdsgroepen moet in het beleidsplan staan beschreven.

Hierin wordt bij een Kinderdagverblijf bijvoorbeeld behandeld of er een zindelijkheidstraining wordt gegeven en vanaf welke leeftijd en of er algemene wc-rondes zijn.

Voeding

Ook op het gebied van voeding heeft de kinderopvangorganisatie een eigen visie, die te lezen is in het pedagogisch beleidsplan. Hierin kunnen zaken staan als:

 • Wordt er rekening gehouden met de individuele behoeften van het kind als het iets niet lust?
 • Welke aanpak wordt gehanteerd bij eetproblemen?
 • Mogen de kinderen zoet beleg op hun brood?
 • Wordt er met dieetwensen of -eisen rekening gehouden?
 • Zijn er snoep- en traktatieregels?
 • Welke tussendoortjes worden er gegeven (krijgen ze fruit?)
 • Vanaf welke leeftijd gaan kinderen drinken uit een tuitbeker en wanneer uit een gewone beker?
 • Wordt er een warme maaltijd tussen de middag verzorgd? Is deze verplicht? Hiervoor moet het kinderopvangcentrum aan hoge eisen voldoen (wet HACCP).    

Rustmomenten

Een kind moet op gezette tijden kunnen rusten. Ook hierover is het een en ander vastgelegd in het beleidsplan. Onderwerpen, die hoogstwaarschijnlijk aan de orde komen zijn:

 • Zijn er vaste slaaptijden of wordt er gekeken naar de individuele slaapbehoefte van het kind?
 • Slapen de kinderen in eigen bedjes, of soms ook in de box als ze daar in slaap zijn gevallen?
 • Worden kinderen die huilen uit bed gehaald of gesust tot ze weer slapen?
 • Mogen kinderen op hun buik slapen, of alleen na schriftelijke toestemming van de ouder(s)?
 • Tot welke leeftijd gaan de oudere kinderen nog na de lunch slapen? Is dat verplicht of niet?
 • Zijn er rustmomenten tijdens het spelen? Bijvoorbeeld boekje voorlezen, spelletje of tekenen aan tafel.
 • Zijn er regels met betrekking tot het gebruik van een fopspeen en het meenemen van een eigen knuffel?

Ziektebeleid

In het ziektebeleid staat wanneer kinderen wel en niet op de kinderopvang mogen komen bij ziekte. De regels voor besmettelijke ziekten zijn meestal gebaseerd op de normen van de GGD. Zie hiervoor: gezondheid.

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

De kleding van mijn kind is op de opvang kapot gegaan.
Kinderen moeten kunnen spelen en niet hun mooiste goed aan hebben. Als kinderen spelen, kan er altijd wat kapot gaan.[...]
Mag een opvang een contract weigeren/opzeggen wanneer mijn kind diabetes blijkt te hebben?
Als de kinderopvangorganisatie een kind met diabetes weigert of de overeenkomst opzegt, moet de organisatie dit wel goed kunnen beargumenteren.[...]
Mag een pedagogisch medewerker insuline toedienen aan mijn kind op de opvang?
Pedagogisch medewerkers mogen kinderen met diabetes insuline toedienen, wanneer zij daar zelf geen bezwaar tegen hebben. Het mag niet in[...]
Mag een pedagogisch medewerker medicijnen toedienen?
In het intakegesprek spreekt u af hoe de pedagogisch medewerkers omgaan met de eventuele ziekte van uw kind. Voor het[...]
Mag mijn kind met diabetes naar de reguliere kinderopvang?
Kinderen met diabetes mogen worden opgevangen in de reguliere kinderopvang. Om de toegang voor kinderen met diabetes tot de kinderopvang[...]
Mijn gekolfde flesje borstvoeding is op het kinderdagverblijf verwisseld.
Als u borstvoeding meeneemt, zorg er dan voor dat duidelijk is voor welk kind het bestemd is. Zet bijvoorbeeld de[...]

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

“Ik vond het een heel fijn initiatief en vond het erg fijn dat ik snel te woord werd gestaan en geholpen werd. Dat is wel eens anders. Bedankt voor de snelle en prettige hulp!”

“Ik vond het een heel fijn initiatief en vond het erg fijn dat ik snel te woord werd gestaan en geholpen werd. Dat is wel eens anders. Bedankt voor de snelle en prettige hulp!”