Veiligheid

Veiligheid

Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen bij een kinderopvangorganisatie veilig zijn. Kinderopvangorganisaties zijn daarom verplicht een beleid te voeren dat de veiligheid en de gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk garandeert. Dit geldt voor de huisvesting, maar ook voor het personeel, dat met kinderen werkt.


Veiligheid

Huisvesting, Personeel en Gezondheid

Hoe wordt een veilige, vertrouwde en gezonde omgeving voor de kinderen gecreëerd?

Huisvesting

Het is belangrijk dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen in de ruimte waar zij worden opgevangen. Deze  ruimte moet voldoen aan bepaalde wettelijke eisen. Ook is de organisatie verplicht om jaarlijks een risico-inventarisatie te maken. Hierin worden alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s van de ruimtes waar kinderen kunnen komen meegenomen. Naast praktische, alledaagse zaken is in de Risicomonitor onder andere ook het opstellen van een ontruimingsplan opgenomen en het oefenen van een ontruiming.

Lees meer over huisvesting (deze link verwijst u naar meer informatie over huisvesting).

Personeel

Het is belangrijk dat kinderopvangorganisaties kinderen een sociaal veilige omgeving bieden. Daarbij is zorgzaam, betrouwbaar en goed opgeleid personeel onmisbaar.

Lees meer over personeel (deze link verwijst u naar meer informatie over het belang van personeel).

Gezondheid

Kinderopvangorganisaties moeten kinderen opvangen in een veilige en gezonde omgeving. In het pedagogische beleidsplan staat beschreven hoe organisaties hiervoor zorgen. Ook wordt hierin vermeld hoe een organisatie omgaat met zieke kinderen en met medicijngebruik.

Lees meer over gezondheid (deze link verwijst u naar meer informatie over gezondheid).

Uitstapjes en vervoer

Ook als de kinderen op stap gaan, gelden er regels.

Kinderopvangcentra maken regelmatig uitstapjes. Dit is leuk voor de kinderen en het breekt de dag. De organisatie moet ouders vooraf altijd toestemming vragen of het kind mee mag op uitjes, maar ook of het kind van het terrein af mag, of zelfstandig naar huis mag. Voor de uitstapjes moet er een protocol komen. Daar kan bijvoorbeeld in staan dat de begeleiding altijd mobiel bereikbaar is en een EHBO-doos meeneemt. De PK/ratio voldoet ook buiten aan de Wet Kinderopvang.

Er gelden bepaalde eisen aan het vervoer tijdens een uitstapje. Dit geldt ook voor het vervoer van de BSO. Zowel aan het vervoer per fiets als per auto - maar ook als er gewoon te voet wordt gegaan - liggen duidelijke regels ten grondslag. Deze staan beschreven in het vervoersprotocol van het kindercentrum. Ouders kunnen hiernaar vragen bij de leiding.  

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Hoe controleert de inspectie / GGD?
In veel gevallen worden er met de kinderopvangorganisaties afspraken gemaakt voor de controles, maar soms vinden de inspecties ook onaangekondigd[...]
Hoe gaat Klachtenloket Kinderopvang om met mijn privacy?
Uw privacy is onze zorg. Wij gaan dan ook netjes met uw gegevens om. Wilt u weten hoe wij met[...]
Hoe weet ik of mijn kind veilig is bij een kinderopvangorganisatie?
Een kinderopvangorganisatie is verplicht een risico-inventarisatie te doen, waarin alle risico’s in kaart worden gebracht en maatregelen worden aangegeven. De[...]
Is het melden van vermoedens bij Veilig Thuis verplicht?
Kinderopvang organisaties moeten ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis vanaf 1 januari 2019. Dit[...]
Kan ik zelf een klacht bij de GGD melden?
Het kan wel, maar de GGD is geen klachtenloket. Alleen als u een klacht heeft over de veiligheid van de[...]
Mijn kind is gevallen en er zijn geen maatregelen genomen.
Er is altijd een medewerker aanwezig met kinder-EHBO en BHV. Zij moeten dus weten hoe te handelen. Een ongeluk(je) kan altijd[...]

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

“Ik vond het een heel fijn initiatief en vond het erg fijn dat ik snel te woord werd gestaan en geholpen werd. Dat is wel eens anders. Bedankt voor de snelle en prettige hulp!”

“Ik vond het een heel fijn initiatief en vond het erg fijn dat ik snel te woord werd gestaan en geholpen werd. Dat is wel eens anders. Bedankt voor de snelle en prettige hulp!”