Overige vormen

Overige vormen

Naast het kinderdagverblijf, gastouderopvang, BSO en peuterspeelzaal zijn er nog andere vormen van kinderopvang. Meestal is dat informele opvang, waarvoor men niet geregistreerd is in het LRK. In dat geval kunt u met uw klacht niet bij het Klachtenloket Kinderopvang terecht


afbeelding voor overige vormen

Vrienden en familie als oppas

Het gebeurt wellicht regelmatig dat vrienden of familie op uw kinderen passen. Deze vorm van opvang regelt u meestal zelf en gebeurt gewoon bij u of bij hen thuis. Wanneer deze oppas zich inschrijft bij een gastouderbureau kan hij of zij hiervoor een vergoeding ontvangen.

Daarvoor moet de oppas dan echter wel bepaalde cursussen gevolgd hebben en diploma's behaald. Is dit het geval? Lees dan meer bij Gastouderopvang (deze link verwijst u naar meer informatie over gastouderopvang).

Oppas als vriendendienst (informele opvang)

Als familie of vrienden, die niet zijn ingeschreven bij een gastouderbureau, uw kind opvangen, dan is de vergoeding vergeleken met formele opvang meestal laag of zelfs gratis. U krijgt hiervoor dan ook geen kinderdagopvangtoeslag.

Wel is de oma, opa of buurvrouw, die regelmatig oppast en hiermee een zakcentje verdient, verplicht om deze inkomsten door te geven aan de Belastingdienst. Wilt u weten wat redelijke oppastarieven zijn? Kijk dan op de site van het NIBUD (deze link verwijst u door naar de website van het NIBUD).

Als uw vrienden of familie geen gastouder zijn, dan is er geen sprake van formele opvang en kunt u hierover ook geen klacht indienen bij het Klachtenloket Kinderopvang.

Crèche verbonden aan de sportschool/ winkelcentrum

Steeds vaker bieden sportscholen of winkelcentra kinderopvang, wanneer de ouders sporten of winkelen. Deze vorm van opvang is informele opvang, die niet voldoet aan de eisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. U kunt hierover bij het Klachtenloket Kinderopvang geen klacht indienen.

Nanny of au-pair

Kinderleidster of -oppas aan huis (Nanny)

Een andere optie voor de opvang van kinderen is een leidster aan huis. Dit is een gediplomeerde leidster die bij u thuis de kinderen opvangt. Zij verzorgt de kinderen de gehele dag en brengt ze eventueel ook naar school of sport- en muziekclubjes. Ook kan zij in overleg voor de kinderen koken en ze in bed leggen.

Er zijn speciale Nannybureaus. Eigenlijk zijn dit gewone gastouderbureaus, die gespecialiseerd zijn in de oppas aan huis (de opvang is dus niet bij de oppas zelf thuis). Dit type gastouderbureau zoekt een leidster die bij uw gezin past. Als dit gastouderbureau geregistreerd is in het LRK, dan kunt u hiervoor ook kinderopvangtoeslag krijgen.

Let op: zelfstandig werkende nanny’s (die dus niet via een gastouderbureau werken) hoeven niet aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen te voldoen. U komt dan niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Heeft u klachten over de informele oppas (die niet geregistreerd zijn), dan kunt u hiervoor niet terecht bij het klachtenloket Kinderopvang. Voor ‘Dienstverlening aan huis’ gelden speciale regels. Ga hiervoor naar de site van de overheid (deze link verwijst u naar de website van de overheid).

Au pair

Een au pair is iemand die in huis komt wonen om te helpen met de verzorging en opvoeding van de kinderen. Vaak is dit iemand uit het buitenland tussen de 18 en 26 jaar, die een tijdje in een ander land wil wonen om kennis te maken met een andere cultuur. Deze cultuuruitwisseling is het eerste doel van het verblijf van de au pair. Een au pair heeft geen arbeidsrelatie met het gastgezin en blijft maximaal een jaar bij één gezin wonen.

Lees meer over de regels voor au-pair op de site van de IND (deze link verwijst u naar de regels voor au-pair).

De kosten voor voeding en huisvesting zijn voor u. Ook betaalt u zakgeld, een zorgverzekering en een WA-verzekering. Het zakgeld bedraagt minimaal € 300 per maand. Lees meer over de kosten van een au-pair (deze link verwijst u naar de kosten van een au-pair). Heeft u klachten over de au-pair, dan kunt u hiervoor niet terecht bij het klachtenloket Kinderopvang, maar moet u deze bespreken met het au-pairbureau.

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Bij wie kan ik een klacht indienen?
Sommige kinderopvangorganisaties hebben een klachtenfunctionaris. Als dit niet het geval is, kunt u uw klacht indienen bij de manager of[...]
De kinderopvangorganisatie zegt mijn contract op omdat ik een klacht heb ingediend. Mag dat zomaar?
Nee. Er mogen geen consequenties door de kinderopvangorganisatie worden verbonden aan het indienen van een klacht. 
Heeft u een klacht tegen het Klachtenloket Kinderopvang?
Bent u niet tevreden over de dienstverlening van het Klachtenloket Kinderopvang, dan kunt u daarover een klacht indienen.
Hoe dien ik een klacht in bij de kinderopvangorganisatie?
Vertel kort en duidelijk waar u het niet mee eens bent en vraag om concrete maatregelen. Dit kan in eerste[...]
Hoe moet ik opzeggen?
U moet altijd schriftelijk opzeggen. Dit kan via een e-mail of brief (liefst aangetekend of persoonlijk overhandigd). Vraag altijd om[...]
Hoe weet ik wat resultaten van de controle door de Inspectie zijn?
De kinderopvangorganisatie is verplicht om het rapport kenbaar te maken aan de ouders. Dit kan door het rapport op de[...]

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

“Ik vond het een heel fijn initiatief en vond het erg fijn dat ik snel te woord werd gestaan en geholpen werd. Dat is wel eens anders. Bedankt voor de snelle en prettige hulp!”

“Ik vond het een heel fijn initiatief en vond het erg fijn dat ik snel te woord werd gestaan en geholpen werd. Dat is wel eens anders. Bedankt voor de snelle en prettige hulp!”