Klachtenregeling

Klachtenregeling

Iedere kinderopvang en elk gastouderbureau is verplicht over een klachtenregeling te beschikken, die voor ouders inzichtelijk is. In dit reglement staat hoe ouders intern en/of extern kunnen klagen.

Intern klagen

Heeft u een klacht, dan kunt u deze het beste eerst bespreken met de verantwoordelijke persoon op de opvang. Had uw kind bij het ophalen een te volle luier? Is uw kind gevallen? Geef dit de volgende dag aan bij de pedagogisch medewerker.  

Wanneer u er samen niet uit komt, is het raadzaam om de leidinggevende of de directie op de hoogte te stellen. Doe dit het liefst schriftelijk. Vraag naar de klachtenregeling van de organisatie.

Betreft het een klacht die mogelijk ook voor andere ouders relevant is, dan doet u er verstandig aan om ook de oudercommissie van uw kinderopvang op de hoogte te stellen. De oudercommissie is echter geen klachtencommissie en kan uw klacht niet behandelen. Wel kan de commissie naar aanleiding van de klacht kijken naar het beleid van de organisatie.


Deze foto representeert een chat emoji voor Klachtenregeling

Extern klagen

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht binnen de opvang is behandeld?

Vreest u dat de situatie zich vaker zal voordoen of verwacht u dat het indienen van een klacht geen resultaat oplevert? In die gevallen kunt u gebruik maken van de externe klachtenprocedure. U kunt uw klacht melden bij dit Klachtenloket Kinderopvang. Als u hiervoor kiest, zal een onafhankelijke medewerker van het klachtenloket uw klacht bekijken. Deze zal proberen uw klacht op te lossen via lichte bemiddeling tussen u en de kinderopvangorganisatie.

Als dit niet lukt, of als de inschatting is dat de klacht niet via lichte bemiddeling is op te lossen, kan de medewerker u mediation aanraden of kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang (deze link verwijst u naar de website van geschillencommissie kinderopvang om een klacht in te dienen).

Voor het indienen van een klacht bij De Geschillencommissie (uw klacht wordt dan een geschil) moet u een bepaalde procedure volgen, lees daarover op de site van De Geschillencommissie (deze link verwijst u naar procesinformatie van de geschillencommissie). Van uw klacht een geschil maken, brengt bepaalde voordelen met zich mee. Zo komt er een onafhankelijke uitspraak, die duidelijkheid schept voor u en de opvang. Als de opvangorganisatie is aangesloten bij de Geschillencommissie is de uitspraak bindend voor beide partijen. Dit is niet alleen in het belang van uw kind, maar ook in het belang van de andere kinderen in de opvang.

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Bij wie kan ik een klacht indienen?
Sommige kinderopvangorganisaties hebben een klachtenfunctionaris. Als dit niet het geval is, kunt u uw klacht indienen bij de manager of[...]
Geeft het Klachtenloket Kinderopvang ook juridisch advies?
Het Klachtenloket geeft wel algemeen advies, maar geen juridisch advies. Hiervoor kunt u het best naar: het Juridisch Loket of de[...]
Heeft u een klacht tegen het Klachtenloket Kinderopvang?
Bent u niet tevreden over de dienstverlening van het Klachtenloket Kinderopvang, dan kunt u daarover een klacht indienen.
Hoe dien ik een klacht in bij de kinderopvangorganisatie?
Vertel kort en duidelijk waar u het niet mee eens bent en vraag om concrete maatregelen. Dit kan in eerste[...]
Hoe lang moet ik op een uitspraak van de Geschillencommissie Kinderopvang wachten?
Gemiddeld duurt het, nadat de klacht is ingediend, drie maanden totdat de Geschillencommissie Kinderopvang uitspraak doet.
Kan iemand anders voor mij een klacht indienen?
Ja, dat kan, maar de procedure is zo eenvoudig dat u de klacht ook zelf kunt indienen. Als u dit[...]

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

"Iedere kinderopvang organisatie moet een klachtenregeling hebben. Hierin staat hoe ouders intern en/of extern kunnen klagen."

"Iedere kinderopvang organisatie moet een klachtenregeling hebben. Hierin staat hoe ouders intern en/of extern kunnen klagen."