Huisvesting

Huisvesting

Het is belangrijk dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen in de ruimte waar zij worden opgevangen. Deze ruimte moet voldoen aan bepaalde wettelijke eisen die staan opgenomen in de Wet kinderopvang. De inrichting en het spelmateriaal (of speelgoed) dient aan te sluiten bij de leeftijd van de kinderen.

Daarnaast heeft de kinderopvang rekening te houden met onder andere het Bouwbesluit. U kunt hier meer lezen over het bouwbesluit. 


Huisvesting

De risico-inventarisatie

Alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s van de ruimtes waar kinderen kunnen komen, horen in de risico-inventarisatie. 

Kinderopvangorganisaties moeten jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitvoeren. Daarbij kijkt men naar de risico’s die de opvang van kinderen met zich meebrengt. Ook wordt nagegaan welke voorzorgsmaatregelen zijn genomen om schade aan de gezondheid van de kinderen te voorkomen en of er nog meer aanpassingen nodig zijn.

De organisatie dient twee aparte plannen van aanpak op te stellen voor het waarborgen van de veiligheid en het garanderen van de gezondheid. Hierin staan de maatregelen die de organisatie gaat nemen en wat het resultaat van deze aanpassingen zal zijn. Zowel het personeel als de ouders worden door de organisatie van deze risico-inventarisatie en plannen van aanpak op de hoogte gebracht.

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Zoeken op nummer uitspraak in het overzicht
Als u een nummer van een uitspraak weet, is het mogelijk om de uitspraak op te zoeken met dat nummer.[...]

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

"Veel klachten ontstaan door onduidelijke communicatie. Ga met elkaar om de tafel."     

"Veel klachten ontstaan door onduidelijke communicatie. Ga met elkaar om de tafel."