Gezondheid

Gezondheid

Kinderopvangorganisaties moeten kinderen opvangen in een veilige en gezonde omgeving. In het Veiligheid-en gezondheidsbeleid moet de organisatie beschrijven hoe zij de veiligheid en gezondheid van de opgevangen kinderen zoveel mogelijk borgen. Ook kan in het Pedagogisch beleidsplan staan opgenomen hoe de organisatie bijvoorbeeld omgaat met ziekte.


Apple emoji voor Gezondheid

Risico’s voor de gezondheid

In het veiligheids-en gezondheidsbeleid (VGB) moet staan beschreven welke voornaamste risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van kinderen op de locatie aanwezig zijn. Hierbij moet ook aandacht zijn voor het risico op grensoverschrijdend gedrag door aanwezige volwassenen én kinderen.  

Alleen een beschrijving van de risico’s is natuurlijk niet voldoende. Ook moet een concreet Plan van Aanpak zijn waarin concreet staat beschreven welke maatregelen worden genomen om de risico’s te voorkomen. En wat er wordt gedaan als de risico’s zich toch voordoen. Ook moeten de organisaties beschrijven van zij doen om kinderen te leren omgaan met kleine risico’s. 

Als ouder heeft u recht op inzage in dit beleid en in de evaluaties van dit beleid. 

Zieke kinderen

Wanneer mag een kind wel of niet naar de opvang komen?

Een kindercentrum is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter een subjectief begrip waardoor soms discussies ontstaan of een kind met ziekteverschijnselen naar het kindercentrum mag of thuis moet blijven. Bij de beslissing hierover zijn twee aspecten bepalend: het welbevinden van het zieke kind zelf en de gezondheid van de andere kinderen van de groep. 

Kinderen die aantoonbaar ziek zijn, maar ook kinderen die zich niet lekker voelen, hebben vaak behoefte aan extra aandacht. Sommige kinderen willen ook graag een vertrouwd persoon om zich heen hebben. In een groep is een leidster daar niet altijd toe in staat. Het kind moet als het ziek is wel aan het dagprogramma kunnen deelnemen. Is dit niet het geval, dan kan het kind niet naar de opvang. Als het zieke kind de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt, bijvoorbeeld vanwege het risico op besmetting, dan kan het kind ook beter niet naar de opvang gaan. 

Iedere kinderopvangorganisatie heeft een eigen protocol over wanneer een ziek kind wel naar het kinderdagverblijf kan en wanneer niet. Meestal hanteert een kinderopvangorganisatie een ziektebeleid, dat gebaseerd is op de normen van de GGD. Dit ziektebeleid staat vaak op de website van de kinderopvangorganisatie, maar is anders altijd na te vragen bij de pedagogisch medewerkers. 

Medicijngebruik

Hoe gaan kinderopvangorganisaties om met medicijngebruik?

Medicijnen toedienen is volgens de wet een ‘eenvoudige medische handeling’ en mag alleen worden verricht na schriftelijke toestemming van ouders. Pedagogisch leidsters mogen geen medicijnen toedienen aan kinderen zonder schriftelijke toestemming van de ouders. Daarom zijn veel kinderopvangorganisaties terughoudend met het toedienen van medicijnen.

Voeding

Gezonde voeding hoort bij een goede kinderopvang.

Voor het bereiden en het aanbieden van voedsel moet de kinderopvangorganisatie zich aan de Warenwet houden. Kijk voor meer informatie over het voedselbeleid van een kinderopvangorganisatie bij verzorging (deze link verwijst u naar meer informatie over voedselbeleid van een kinderopvangorganisatie). 

Omgaan met voedselallergie

Een voedselallergie is er altijd en heeft invloed op het dagelijks leven. Ook op de kinderopvang kan een allergische reactie optreden bij een kind met een voedselallergie. Als uw kind naar een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, de BSO of een gastouder gaat, maak dan afspraken over de voeding en de te nemen maatregelen. Vertel op welke voedingsmiddelen uw kind allergisch reageert en welke dieetmaatregelen nodig zijn. Leg afspraken hierover vast met de kinderopvangorganisatie.

U kunt de kinderopvangorganisatie wijzen op de volgende informatie over voedselallergie:

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Mag een opvang een contract weigeren/opzeggen wanneer mijn kind diabetes blijkt te hebben?
Als de kinderopvangorganisatie een kind met diabetes weigert of de overeenkomst opzegt, moet de organisatie dit wel goed kunnen beargumenteren.[...]
Mag een pedagogisch medewerker insuline toedienen aan mijn kind op de opvang?
Pedagogisch medewerkers mogen kinderen met diabetes insuline toedienen, wanneer zij daar zelf geen bezwaar tegen hebben. Het mag niet in[...]
Mag mijn kind met diabetes naar de reguliere kinderopvang?
Kinderen met diabetes mogen worden opgevangen in de reguliere kinderopvang. Om de toegang voor kinderen met diabetes tot de kinderopvang[...]
Mijn kind is ziek, moet ik de kinderopvang toch doorbetalen?
Ja. De afspraak is dat u moet betalen ongeacht of uw kind daadwerkelijk komt. Is er sprake van afwezigheid wegens[...]
Moet een kinderopvangorganisatie mij informeren als er een ziekte heerst op de opvang?
Ja. Als er bepaalde kinderziektes heersen op de kinderopvang dient een kinderopvangorganisatie de ouders hiervan op de hoogte te brengen.[...]
Wat biedt het Landelijk Centrum Hygiene en Veiligheid (LCHV)?
Bij het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) vindt u informatie over de gezondheidsrisico's in een kindercentrum of peuterspeelzaal, of[...]

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

“Ik vond het een heel fijn initiatief en vond het erg fijn dat ik snel te woord werd gestaan en geholpen werd."

“Ik vond het een heel fijn initiatief en vond het erg fijn dat ik snel te woord werd gestaan en geholpen werd."