Geldzaken

Geldzaken

Kinderopvang kost geld. Maar ouders, die beiden werken en voor hun kinderen zorgen, kunnen van de overheid een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor de kinderopvang.


Afbeelding van Geldzaken

Tarieven

Het tarief mag de kinderopvangorganisatie zelf bepalen.

Iedere kinderopvangorganisatie mag zelf de tarieven bepalen, die zij voor de opvang van de kinderen vraagt. Die tarieven kunnen nogal verschillen. Vaak hangt het af van de regio waarin u woont, het aanbod, de huisvesting en het soort opvang (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, BSO of gastouderopvang). Ook bepaalde diensten die een opvang biedt, zoals flexibele tijden of warme maaltijden, zijn van invloed op de tarieven.

In de plaatsingsovereenkomst is vastgelegd wat het tarief van de opvang is. Een kinderopvangorganisatie mag tijdens de looptijd van een contract de kosten van de opvang verhogen als zij dit met u afspreken of u hierover tijdig informeren.

Lees ook de brochure voor ouders en oudercommissies van BOinK: Prijzen in de kinderopvang (deze link verwijst u naar de prijzen in de kinderopvang).

Of bekijk de site van het NIBUD (deze link verwijst u naar de site van het NIBUD) met informatie over de kosten van kinderopvang.

Betalen

Alles over het betalen van de kinderopvang.

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang (BSO)

Ouders betalen zelf de factuur aan de kinderopvangorganisatie, waarmee ze een contract hebben afgesloten. Meestal wordt dit bedrag maandelijks via automatische incasso geïnd. 
De inkomensafhankelijke overheidsbijdrage én de werkgeversbijdrage van de opvangkosten ontvangen de ouders via de Belastingdienst.

Peuterspeelzalen

Alle peuterspeelzalen zijn nu kinderdagverblijven. Werkende ouders kunnen mogelijk kinderopvangtoeslag aanvragen als hun kind naar de peuteropvang gaat. De opvang moet dan wel geregistreerd zijn bij het LRK (deze link verwijst u naar meer informatie over de kinderopvangvoorziening).

Gaat uw kind naar de peuteropvang, maar voldoet u niet aan de voorwaarden om kinderopvangtoeslag te ontvangen? Dan kunt u misschien een bijdrage van de gemeente (deze link verwijst u naar een overzicht van bijdrages van de gemeentes) naar de ontvangen. Dit kunt u bij uw gemeente navragen.

Gastouderbureaus

Gastouderbureaus zijn verplicht om de kassiersfunctie uit te voeren. Dit betekent dat de ouder het gastouderbureau betaalt, die het daarna overmaakt aan de gastouder. Ouders mogen niet rechtstreeks aan de gastouders betalen en de kinderopvangtoeslag mag ook niet direct aan de gastouders worden overgemaakt (dit mag wel aan de gastouderbureaus).
Een gastouderbureau is verplicht om het geld, dat door een ouder is betaald en bestemd is voor een gastouder, binnen vijf kalenderdagen door te storten.

Lees meer over de kosten van opvang bij gastouders in de brochure van BOinK: Prijzen in de kinderopvang (deze link verwijst u naar een prijsoverzicht in de kinderopvang).

Kinderopvangtoeslag

Wanneer komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

Deze tegemoetkoming is wettelijk geregeld. Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag, moeten u en uw eventuele partner allebei werken of een opleiding volgen. Verder moet uw kind naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie gaan. In het Landelijk Register Kinderopvang (deze link verwijst u naar het LRK, het landelijk register kinderopvang) kunt u opzoeken of een organisatie geregistreerd is. Voor alle andere voorwaarden ga naar de site van de Belastingdienst (deze link verwijst u naar de website van de belastingdienst).

Aanvragen

U dient de kinderopvangtoeslag zelf aan te vragen bij de Belastingdienst. Het is belangrijk om dit zo snel mogelijk te doen, in ieder geval uiterlijk binnen drie maanden na de maand dat de kinderopvang is begonnen.  

Hoogte van de toeslag

De hoogte van de toeslag die u ontvangt hangt af van het aantal opvanguren, het uurtarief van de opvang en uw inkomen. Hoe lager het inkomen van u en uw partner samen, hoe meer toeslag u krijgt. Het toeslagbedrag hangt ook af van het aantal kinderen in de opvang en het aantal opvanguren, waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt. Wat betreft de kinderopvangtoeslag zijn er meerdere mogelijkheden. U kunt er als ouder voor kiezen om deze op uw eigen rekening te laten storten. Het is ook mogelijk om deze toeslag rechtstreeks naar de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau te laten overmaken. De opvanginstelling verrekent de kinderopvangtoeslag met de kosten die u moet betalen. 
Let hierbij wel op: u bent er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens voor uw kinderopvangtoeslag juist zijn. Dus ook als de toeslag rechtstreeks wordt uitbetaald aan de kinderopvangorganisatie.

Op de site van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken om de hoogte van de toeslag te berekenen. Ook vindt u daar altijd de meest recente informatie. Doe een proefberekening (deze site verwijst u naar de proefberekening om de hoogte van de toeslag te berekenen).

Jaaropgave

Gastouderbureaus moeten een jaaropgave verstrekken. Voor kinderopvangorganisaties die andere vormen van kinderopvang (dagopvang of BSO) bieden, geldt deze verplichting niet, al geven zij meestal wel een jaaropgave aan de ouders.

Ontslag

Bent u ontslagen, dan heeft u nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag, volgens de uren van uw oude werkcontract. Na die periode vervalt het recht op toeslag.

Meest recente informatie vindt u op Kinderopvangtoeslag (deze link verwijst u naar meer informatie over kinderopvangtoeslag) van de Belastingdienst. Voor klachten over de hoogte van de kinderopvangtoeslag kunt u het best contact opnemen met de Belastingdienst. Het Klachtenloket Kinderopvang kan u daarbij niet helpen.

Zie ook

  • Contract (deze link verwijst u naar meer informatie over het contract tussen ouders en de kinderopvangorganisatie)
  • Opzeggen en annuleren (deze link verwijst u naar meer informatie over het opzeggen en annuleren van de kinderopvang)

 

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Andere ouders betalen veel minder voor de peuteropvang dan ik. Hoe kan dat?
Dit is gemeentelijk beleid. Voor de peuterspeelzaal kunt u een ouderbijdrage ontvangen. Deze is inkomensafhankelijk. Ouders met een lager inkomen[...]
De kassiersfunctie van het gastouderbureau, wat houdt dat in?
Het gastouderbureau int de opvangkosten van ouders en betaalt vervolgens aan de gastouder het afgesproken tarief. Volgens de Wet op[...]
De kinderopvangorganisatie brengt dagen (feestdagen) in rekening, die ik niet kan afnemen. Mag dat?
Ja. Als u dit zo heeft afgesproken met elkaar. In uw contract kunnen bepaalde voorwaarden zijn opgenomen, zoals het gegeven[...]
De kinderopvangorganisatie heeft de prijzen verhoogd zonder mij daarvan op de hoogte te brengen. Mag dat zomaar?
Nee. Dit mag de kinderopvangorganisatie niet doen. Dit is in strijd met de afspraken die u met de kinderopvangorganisatie heeft[...]
Hoe moet ik kinderopvangtoeslag aanvragen?
U kunt via Toeslagen.nl de aanvraag invullen met de gegevens van de kostenindicatie van uw kinderopvangorganisatie. U betaalt de kinderopvangorganisatie het[...]
Ik moet bij mijn kinderopvangorganisatie meer opvanguren afnemen dan de uren, die ik nodig heb. Mag dat?
Ja. Veel kinderopvangorganisaties hebben pakketten met verschillende opvangweken en uren, waaruit u kunt kiezen. Het gevolg kan zijn dat u iets meer uren[...]

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

“Dank je wel voor je luisterende oor en de ondernomen actie van vandaag. Wij hebben nog niet eerder gebruik hoeven te maken van het klachtenloket maar wij zijn blij dat er een organisatie zoals die van jullie bestaat.”

“Dank je wel voor je luisterende oor en de ondernomen actie van vandaag. Wij hebben nog niet eerder gebruik hoeven te maken van het klachtenloket maar wij zijn blij dat er een organisatie zoals die van jullie bestaat.”