Registreren

Alle ondernemers in de kinderopvang zijn verplicht voor externe geschilbehandeling een overeenkomst te sluiten met de Geschillencommissie Kinderopvang. Alle vestigingen moeten worden geregistreerd.

De bijdrage hiervoor wordt voor kinderopvang en peuterspeelzalen berekend op basis van het aantal kindplaatsen dat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is vermeld. Voor gastouderbureaus geldt het aantal bemiddelde gastouders als uitgangspunt.

Meer informatie treft u aan op Registreren Kinderopvang

In het LRK wordt door DUO de aansluiting bij de Geschillencommissie Kinderopvang vermeld bij de gegevens van de kinderopvanginstelling. De toezichthouder, de GGD en de gemeente als handhavende instantie maken gebruik van deze gegevens. Het is daarom belangrijk dat u mutaties in gegevens die u aan ons verstrekt ten behoeve van uw registratie zo snel mogelijk aan ons doorgeeft via registrant@degeschillencommissie.nl.    

Nieuwe ondernemers

Zodra u zich hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunt u zich registreren bij de geschillencommissie.

Wilt u checken of u al geregistreerd bent. Kijk dan in de Kinderopvang-adressengids.

 

Openingstijden.png
Openingstijden.png

Registreer nu!

Wilt u zich registreren?

Vragen en contact

Heeft u vragen over de registratie?

Neem dan contact op met De Geschillencommissie via telefoonnummer: 070-310 5371 of via de mail: registrant@degeschillencommissie.nl

 

Eerdere geschiluitspraken over Registreren

  • LANDELIJK LOKET KLACHTEN EN GESCHILLEN VOOR KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

  • Disclaimer
  • Privacy
Terug naar boven