Contracten

De afspraken tussen de ouders en de kinderopvangorganisatie worden vastgelegd in een plaatsingsovereenkomst. Dit is het contract. Ook de algemene voorwaarden maken hiervan deel uit. Dit contract moet door beide partijen worden ondertekend. Bespreek het contract en zorg ervoor dat de ouder ook begrijpt waarvoor hij tekent. Met goede afspraken, voorkomt u conflicten.

Contract.png
Contract.png

Uitspraak: Ondernemer mag plaatsing weigeren

Een ondernemer is niet verplicht om een overeenkomst met de consument aan te gaan en mag aanvullende voorwaarden stellen, zoals een proefperiode van drie maanden.

Wat staat er in het contract?

Hierin staan de concrete afspraken tussen de ouder en de kinderopvangorganisatie, zoals:

  • de soort kinderopvang waarop de overeenkomst betrekking heeft
  • de voor die kinderopvang te betalen prijs per uur
  • naam, geboortedatum en adres van het kind
  • het aantal uren kinderopvang per jaar
  • de duur van de overeenkomst

 

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden staan de randvoorwaarden van het contract, hierin wordt ook een geschilartikel opgenomen.

Hierin zijn algemene zaken beschreven, zoals betalingstermijnen, annuleringsgronden, opzegtermijnen en jaarlijkse prijswijzigingen. Algemene voorwaarden helpen om conflicten te voorkomen, omdat de wederzijdse rechten en verplichtingen zo volledig en duidelijk mogelijk worden vastgelegd.

U bent verplicht de ouder te informeren over de algemene voorwaarden. U kunt ze schriftelijk bij het contract voegen. U kunt ook een duidelijk zichtbare link naar de algemene voorwaarden opnemen op uw website, of u kunt ze ter inzage leggen op de vestiging.

Ondertekening

Bij ondertekening van het contract gaat u tevens akkoord met de algemene voorwaarden. Lees deze dus goed door voordat u tekent. Als u het ergens niet mee eens bent, maakt u dat voor ondertekening duidelijk aan de opvangorganisatie. Zorg ook dat u alles op papier heeft. U doet er goed aan om mondelinge toezeggingen ook te laten vastleggen, om later problemen te voorkomen. Laat alle wijzigingen dus opnemen in het contract zelf.

Eerdere geschiluitspraken over Contracten

  • LANDELIJK LOKET KLACHTEN EN GESCHILLEN VOOR KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

  • Disclaimer
  • Privacy
Terug naar boven