Klacht ontvangen

Uw organisatie zet zich dagelijks in voor professionele en betrouwbare kinderopvang. Toch kan het gebeuren dat ouders of een oudercommissie ergens niet tevreden over zijn. Zowel de ouder als de oudercommissie kan dan bij het Klachtenloket Kinderopvang een klacht indienen.

Klacht

Komt een ouder er bij eventuele problemen of misverstanden niet uit met de direct pedagogisch medewerker, dan zal hij of zij contact zoeken met de directie van uw organisatie. Een oudercommissie zal zich meestal rechtstreeks tot de directie wenden.

U kunt bij een klacht het volgende stappenplan hanteren:

  • LANDELIJK LOKET KLACHTEN EN GESCHILLEN VOOR KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

  • Disclaimer
  • Privacy
Terug naar boven