Ondernemers

Bent u eigenaar van of medewerker bij een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang of gastouderbureau? Heeft u een klacht ontvangen en wilt u advies of bemiddeling bij die klacht? Met vragen kunt u terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang.

  • LANDELIJK LOKET KLACHTEN EN GESCHILLEN VOOR KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

  • Disclaimer
  • Privacy
Terug naar boven