Wilt u meedenken over alternatieve ouderraadpleging in kleine opvangorganisaties?

  • Home >>
  • Nieuws >>

Als een kinderopvangorganisatie minder dan 50 kinderen telt of een gastouderbureau minder dan 50 aangesloten gastouders heeft, mag onder bepaalde voorwaarden een alternatieve vorm van ouderraadpleging plaatsvinden.

De Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen eist wel dat de organisatie voldoende inspanningen levert om een oudercommissie in te stellen. Als dat niet is gelukt, mag de organisatie overgaan tot een alternatieve vorm van ouderraadpleging. In de wet staat echter niet waaraan zo’n alternatieve ouderraadpleging moet voldoen.

BOinK is naar aanleiding van o.a. vragen uit de praktijk en een motie in de Tweede Kamer na overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het project Alternatieve Ouderraadpleging gestart.

BOinK wil met dit project de verschillende mogelijkheden van alternatieve ouderraadpleging verder uitwerken. Op dit moment wil BOinK mede door een vragenlijst voor ouders en houders/medewerkers van een kinderopvangorganisatie meer inzicht krijgen welke vragen, behoeften en obstakels er zijn bij het invullen van een alternatieve ouderraadpleging. Met de resultaten uit de vragenlijst gaat BOinK met de partijen uit de kinderopvangsector om tafel om een toolbox voor kleine opvanglocaties te ontwikkelen. De toolbox moet ouders, houders en toezichthouders een handreiking bieden wanneer het niet lukt een oudercommissie in te stellen. De verwachting is dat de toolbox eind 2017 wordt gepubliceerd.

Om BOinK zo veel mogelijk input te geven, willen wij u (ouder, ondernemer en/of medewerker) vragen de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst vindt u via deze link: https://boink.wufoo.com/forms/z1hq10et0kcvgwz/.

Lees meer over de regels ten aanzien van ouderraadpleging.