Wetsvoorstellen verbeteren kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk aangenomen

  • Home >>
  • Nieuws >>

Deze week heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) en het wetsvoorstel Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Wet IKK

De Wet IKK stelt hogere eisen aan de kwaliteit. Er komen meer leidsters, één per drie baby’s, nu is er nog één leidster op vier baby’s. Alle kinderen krijgen een mentor en er komt meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. Ook komen er taaleisen voor alle medewerkers, alle medewerkers in de kinderopvang en op de peuterspeelzalen moeten goed Nederlands kunnen spreken.

Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk

Deze wet regelt dat kinderopvang en peuterspeelzaalwerk aan dezelfde kwaliteitseisen moeten gaan voldoen, waardoor de kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen verder zal verbeteren. Ook komt er voor werkende ouders één financieringssysteem (kinderopvangtoeslag) voor zowel kinderopvang als peuterspeelzaalwerk. Het voornemen van demissionair minister Asscher is om beide wetten op 1 januari 2018 in te laten gaan.

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34597_wet_innovatie_en_kwaliteit

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34596_wet_harmonisatie