Werkgelegenheid kinderopvang neemt toe na jaren van daling

In de kinderopvang is het aantal werknemers tussen 2011 en 2015 gedaald tot 73.000. Daarna groeide het aantal banen weer . Naar verwachting werken er eind 2017 77.500 werknemers in de branche, een stijging van 4.500 werknemers.

Dit blijkt uit een uitgebreide analyse van het UWV naar de branches kinderopvang, jeugdzorg en welzijn. Deze cijfers staan in een factsheet met arbeidsmarktcijfers tot 2017.

De werkgelegenheid daalde in de kinderopvang onder andere door het verhogen van de eigen bijdrage, maar ook de hoge werkloosheid en een daling van het aantal kinderen heeft geleid tot vraaguitval. Vanaf 2016 geeft het kabinet weer meer uit aan kinderopvangtoeslag en stijgt het aantal jonge kinderen weer.

Het aantal vacatures in de kinderopvang is de afgelopen periode hard gegroeid. In de top 10-vacatures staat de vacature ‘pedagogisch medewerker’ bovenaan. Ondanks de positieve ontwikkelingen is er nog steeds een overschot van personeel. Het UWV verwacht dat de komende jaren het overschot zal afnemen. In 2016 was er nog ruim 9 procent verschil tussen de verwachte vraag naar pedagogische medewerkers en het verwachte aanbod daarvan. Het UWV voorspelt dat dit in afneemt tot minder dan 4 procent.

Binnen de kinderopvangbranche spelen zaken die kunnen leiden tot nieuwe taken. De aanpassing van de kwaliteitseisen vergt heldere pedagogische doelen en investering in de kwaliteit van beroepskrachten. Deels leidt dit tot een verschuiving van niveau 3 naar niveau 4, deels tot een andere mix van mbo- en hbo-functies. De samenwerking en integratie met peuterspeelzalen en basisscholen vraagt van werknemers een bredere pedagogische deskundigheid en de competentie om samen te werken.

Het UWV verwacht dat de komende jaren het aantal werknemers met mbo-niveau 3 zal dalen en het aantal werkende met mbo-4 en hbo-niveau zal stijgen. In 2016 heeft 32% van de werkgevers al geïnvesteerd om het opleidingsniveau van werknemers, voornamelijk van mbo- naar hbo-niveau of van mbo-niveau 3 naar 4.